Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Η πανδημία μείωσε τις ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ

Offsite Team -
02.07.2020 - 12:43

Η πανδημία μείωσε τις ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ

Thumbnail
Μείωση κατά 35,6% στις ταμειακές εισροές Α’ Τριμήνου

Σημαντική μείωση 35,6%, λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού τον περασμένο Μάρτιο, παρουσίασαν οι ταμειακές εισροές του Α’ Τριμήνου του 2020 της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), οι οποίες περιορίστηκαν στα €78,0 εκατομμύρια, έναντι €121,2 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

«Παρά τη μερική ανάκαμψη που παρουσιάζεται τον Ιούνιο, η αρνητική επίδραση της πανδημίας και των μέτρων θα παραμείνει σημαντική και για το υπόλοιπο του έτους»δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος στο πλαίσιο σημερινής δημοσιογραφικής διάσκεψης κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄ τρίμηνο του 2020.

Ταυτόχροναο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την απόφαση της ΚΕΔΙΠΕΣ για αναστολή πλειστηριασμών καθώς και για την αναστολή ανάκτησης ακινήτων μετά τη διαδικασία πλειστηριασμού μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, λαμβάνοντας υπόψη, όπως σημείωσε,  τις δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι έχει εγκριθεί αναστολή δόσεων σε δάνεια ύψους €733 εκ. στα πλαίσια του σχετικού Διατάγματος, μειώνοντας τις ταμειακές εισροές του έτους κατά €58 εκ., ενώ διαβεβαίωσε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ «παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας».

«Διασφαλίσαμε όπως οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικέςκαι τον Ιούνιο προχωρήσαμε στην αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €30 εκ. ανεβάζοντας το ποσό σε €120 εκ. για το 2020, η €240 εκ. από την έναρξη των εργασιών», υπογράμμισε.

 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ τόνισε ότι εξετάζεται η πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει το διορισμό συμβούλου για την προεργασία όπως και την πιθανή διαδικασία.  

Αναφερόμενος στα θέματα που απασχολούν την ΚΕΔΙΠΕΣ, ο κ Παπαδόπουλος είπε ότι αυτά είναι η αναθεώρηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης χαρτοφυλακίου για το οποίο βρίσκονται σε διαβούλευση με τον υφιστάμενο παροχέα, την Altamira, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος Σεπτεμβρίου, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων  από την ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα) στην ΚΕΔΙΠΕΣ, η άμεση πρόσβαση στο σύστημα Κτηματολογίου, ΑΡΙΑΔΝΗ, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, η νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για την οργάνωση και διακυβέρνηση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.  

Είπε ακόμη ότι ένα σημαντικό θέμα για την ΚΕΔΙΠΕΣ είναι και το θέμα του προσωπικού της πρώην ΣΚΤ που μεταφέρθηκε στην Altamira και σημείωσε ότι από τα 360 άτομα που βρίσκονται σήμερα στην ΚΕΔΙΠΕΣ τα 67 είναι άτομα που επέστρεψαν από την Altamira.  

«Επί καθημερινώς σχεδόν βάσεως έχουν άτομα που έρχονται πίσω στην ΚΕΔΙΠΕΣ», πρόσθεσε.  

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωσης του προσωπικού μετά και την σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικων, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι «ο Σύμβουλος  μας έχει παραδώσει το οργανόγραμμα και ο οργανισμός βρίσκεται σε μια διαδικασία εξελεγκτικής εφαρμογής του», προσθέτοντας ότι «μπορεί να προκύψουν διαφοροποιήσεις (στο οργανόγραμμα) που ο οργανισμός κρίνει ότι είναι απαραίτητες για τα συμφέροντα του».  

Α΄ τρίμηνο 2020

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προόδου Διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της ΚΕΔΙΠΕΣ για το Α΄ τρίμηνο 2020, τα οποία παρουσίασε ο Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Λάμπρος Παπαλαμπριανού, οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €76,4εκ. ή 1,0% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.632εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2019.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι την 31/3/2020 ανήλθαν σε €587,5 εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €557,5εκ. ή 7,0% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ.  

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του A’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €27,5εκ. μειωμένες κατά 18% από το προηγούμενο τρίμηνο.  

 

Οι ταμειακές εκροές  για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα €3,0εκ. το Α’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με €42,3εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, αφού τον  Δεκέμβριο 2019 έγινε η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού.  

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.906εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2020 από €6.956εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας απομόχλευση 0,7% λόγω εισπράξεων και διαγραφών. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 6,3%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 14,9%.  

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €157,4εκ. το Α’ τρίμηνο 2020 έναντι €356,4εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.375εκ. ή 18,7% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.  

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.775εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €124εκ., ακίνητη περιουσία €672εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €534εκ.  

Τον Μάρτιο και Ιούνιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90εκ. και €30εκ. αντίστοιχα, διαμορφώνοντας το ύψος της συνολικής έως τώρα αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €240εκ.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Παπαλαμπριανό, μέρος  της  κρατικής  βοήθειας θα  αποπληρωθεί  μέσω  της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος αξίας περίπου €140εκ., καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων,  μικρότερης αξίας όπως τρεις σημαντικές συλλογές έργων τέχνης, νομισμάτων και αρχαιοτήτων αξίας περίπου €1.3εκ.  Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.  

Επιπλέον, ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι οι ανακτήσεις ακινήτων έναντι ανταλλαγής χρέους ανήλθαν σωρευτικά €235,9 εκ. (εκ των οποίων €29 εκ. ανακτήσεις μετά από αποτυχημένες δημοπρασίες) με το Α’ Τρίμηνο 2020 να παρουσιάζει μείωση σε €23,2εκ. λόγω της πανδημίας σε σχέση με €58,2εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.  

Ανέφερε επίσης ότι οι πωλήσεις από το απόθεμα ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε 1,083 ακίνητα ύψους €170,5 εκ. εκ των οποίων €29,6 εκ. ολοκληρώθηκαν Α’ Τρίμηνο 2020 και σημείωσε ότι οι επιτυχημένες πωλήσεις ακινήτων σε δημοπρασίες ανέρχονται συνολικά στα 102 ακίνητα αξίας €8εκ.  

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι οι πωλήσεις ακινήτων τον Ιούνιο επανήλθαν στα επίπεδα προς της κρίσης του κορωνοϊού.  

Μειώθηκαν οι απαιτήσεις προς Ελληνική Τράπεζα

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme), σύμφωνα με τον κ. Παπαλαμπριανό, έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) 3 απαιτήσεις ύψους €73 εκ. για την περίοδο 1η  Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019.  

Ανέφερε ότι η απαίτηση της πρώτης περιόδου μέχρι 30 Ιουνίου 2019 ήταν και η πιο σημαντική αφού περιλάμβανε τις λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018.  

Σημείωσε ότι σταδιακά οι απαιτήσεις μειώθηκαν με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου αφού η τρίτη απαίτηση για το Δ’ Τρίμηνο 2019 ήταν ύψους €1,7 εκ.  

Η απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας για το Α’ Τρίμηνο του 2020 στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων αναμένεται να αυξηθεί λόγω των λογιστικών προβλέψεων που θα αναγνωρίσει η Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με την επίπτωση της πανδημίας, πρόσθεσε.  

Προοπτικές για το έτος 2020

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος είπε ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού που έχει εκδηλωθεί από τα μέσα Μαρτίου 2020 αναμένεται να είναι αρνητικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα:

 

Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων έχει καθηλωθεί η εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης όπως επίσης και οι συναλλαγές ακινήτων με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι ταμειακές εισροές του Α’ και Β’ Τρίμηνου 2020.  

Πρόσθεσε ότι στα πλαίσια του σχετικού διατάγματος έχει γίνει αναστολή δόσεων μέχρι το τέλος του 2020 για περισσότερους από 5.650 λογαριασμούς δανείων ύψους €733εκ. γεγονός που θα επηρεάσει τις ταμειακές εισροές μέχρι το τέλος του 2020 κατά €58εκ.  

Είπε ακόμη ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, το μέγεθος της επίπτωσης της πανδημίας θα εξαρτηθεί από την επίδρασή της στους οικονομικούς δείκτες,  κυρίως όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τις τιμές των ακινήτων.  

Ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει διάφορους τρόπους για ενίσχυση των ταμειακών εισροών της υπό τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας και σε αυτό το πλαίσιο εξετάζει την πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές.  

«Η συνολική περίμετρος αυτού του χαρτοφυλακίου είναι ονομαστικής αξίας €1,1δις. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει το διορισμό συμβούλου για την προεργασία όπως και την πιθανή διαδικασία», σημείωσε.  

Μη ικανοποιητικά τα αποτελέσματα του Σχεδίου Εστία

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρ' όλες τις προσπάθειες της ΚΕΔΙΠΕΣ να προωθήσει το σχέδιο.  

Ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί 3.122 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.764 λογαριασμούς και ποσό €856 εκ , ενώ οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 596 που αντιστοιχούν σε 723 λογαριασμούς και ποσό €148 εκ. Σημείωσε ότι στάλθηκαν ήδη μέσω της σχετικής πλατφόρμας στο Υπουργείο Εργασίας 432 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε 513 λογαριασμούς και ποσό €99 εκ. 

 

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ Μάριος Παπαδόπουλος είπε ότι «με τα σημερινά δεδομένα ο αριθμός που τελικά θα εγκριθεί για το Σχέδιο Εστία θα είναι υπο - πολλαπλάσιος του αριθμού των αιτήσεων» για συμμετοχή στο Σχέδιο.  

«Από τα περίπου €800 εκ. κατά την εκτίμηση μας οι τελικές εγκρίσεις θα είναι μεταξύ €100 και €150 εκ.», πρόσθεσε.ΚΥΠΕ

Home