Ιωάννου: «Δίκαιο» το παράπονο πολίτη κατά της πρώην Συνεργατικής

Ιωάννου: «Δίκαιο» το παράπονο πολίτη κατά της πρώην Συνεργατικής

Η απόφαση του Επιτρόπου

«Δίκαιο και λογικό» έκρινε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου παράπονο που υποβλήθηκε από πολίτη στο Γραφείο του, εναντίον της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και κατ΄ επέκταση της ΚΕΔΙΠΕΣ ΛΤΔ, για απαλλαγή από εγγυητικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με απόφαση του Επιτρόπου ημερομηνίας 04/08/2020, την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, ο συγκεκριμένος πολίτης είχε υποβάλει παράπονο για αθέτηση συμβατικού όρου εγγυητικής συμφωνίας εκ μέρους της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και ζητούσε απαλλαγή από την εν λόγω εγγυητική υποχρέωση εξαιτίας της εν λόγω αθέτησης.

Συγκεκριμένα, ο πολίτης παραπονέθηκε ότι η Συνεργατική δεν τον είχε ενημερώσει, ως όφειλε, ότι το δάνειο στο οποίο ήταν εγγυητής δεν πληρωνόταν από τον πρωτοφειλέτη κάτι που πληροφορήθηκε τυχαία.

«Το αίτημα κρίθηκε δίκαιο και λογικό, εξαιτίας σειράς αντισυμβατικών και παράνομων ενεργειών του πιστωτή», αναφέρει στην απόφασή του ο Επίτροπος ο οποίος ζητά από τον πιστωτή «να απαλλάξει τον παραπονούμενο από την εγγυητική του υποχρέωση».

«[…]το πρώην Συνεργατικό και η ΚΕΔΙΠΕΣ, ενήργησαν, κατά τρόπο παραβιάζοντα, κατάφωρα πρόνοιες της εγγυητικής σύμβασης, και κατά παράβαση, επίσης, σειράς προνοιών» των σχετικών Νόμων. Επομένως, όπως αναφέρεται, « ενήργησαν σε βάρος των συμβατικών δικαιωμάτων του παραπονούμενου εγγυητή. Ως εκ τούτου, ο παραπονούμενος δικαιούται απαλλαγή του από την επίμαχη εγγυητική σύμβαση[…]».

«[…] Το παράπονο στοιχειοθετείται πλήρως. Επομένως, η ΚΕΔΙΠΕΣ οφείλει να απαλλάξει τον παραπονούμενο από τις εγγυητικές του υποχρεώσεις», καταλήγει ο Επίτροπος στην απόφασή του.

ΚΥΠΕ

Home