ΚΤΚ: Προσδιόρισε 6 τράπεζες ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

ΚΤΚ: Προσδιόρισε 6 τράπεζες ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Ποια είναι τα ιδρύματα

Έξι πιστωτικά ιδρύματα, προσδιόρισε ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, καθορίζοντας παράλληλα το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους.  

Στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII, που ολοκληρώθηκε στις 7 Μαΐου, η ΚΤΚ καθόρισε ως O-SII τις τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Eurobank Cyprus Ltd, RCB Bank Ltd, Astrobank Ltd και Αlpha Bank Cyprus Ltd. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<<

Σε σημερινή ανακοίνωση η ΚΤΚ αναφέρει ότι όπως ανακοίνωσε στις 10 Απριλίου 2020, αποφασίστηκε επίσης η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της σταδιακής εισαγωγής του αποθέματος O-SII κατά 12 μήνες, «απελευθερώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια ύψους €90 εκατομμυρίων περίπου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία COVID-19 και στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος».  

Η απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII που τίθεται σε ισχύ από την  1η Ιανουαρίου του 2021 ανέρχεται για την Τράπεζα Κύπρου στο 1%, για την Ελληνική Τράπεζα στο 0,75%, για την Eurobank Cyprus στο 0,5% και για τις RCB Bank, Astrobank και Αlpha Bank Cyprus στο 0,25%.

ΚΥΠΕ

Tags
Home