Μέχρι πότε η καταβολή της προσωρινής φορολογίας για το 2019

Μέχρι πότε η καταβολή της προσωρινής φορολογίας για το 2019

Πότε λήγει η διορία για πληρωμή φόρων στους Δήμους Λευκωσίας και Πάφου
Τι πρέπει να ξέρετε

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 1η δόση της Προσωρινής Φορολογίας, Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων, και άλλων Προσώπων (των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου), θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.

Πληρωμές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart στο www.jccsmart.com.cy επιλέγοντας:

  • Τμήμα φορολογίας
  • Αυτοφορολογίες
  • Προσωρινή Φορολογία
  • Φόρος Εισοδήματος (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα -0200- 1η Δόση).
Home