Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Μειώθηκαν κατά €142 εκ. οι ΜΕΧ το β΄ τρίμηνο

Offsite Team -
30.09.2021 - 13:15

Μειώθηκαν κατά €142 εκ. οι ΜΕΧ το β΄ τρίμηνο

Thumbnail
Πτώση του δείκτη ΜΕΧ στο 17,6%

Μειώθηκαν κατά €142 εκατομμύρια στο β΄ τρίμηνο του 2021 οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ), σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους, οδηγώντας σε μείωση του δείκτη ΜΕΧ στο 17,6% στο τέλος Ιουνίου 2021.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο τέλος Ιουνίου 2021 σημειώθηκε μείωση ύψους €142 εκατ. ή 2,8% στο σύνολο των ΜΕΧ σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου 2021. Οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €28.633 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2021 στα €28.391 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2021, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €242 εκατ. ή 0,8%.

 

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 17,9% στο τέλος Μαρτίου 2021 στο 17,6% στο τέλος Ιουνίου 2021.

 

Ο δείκτης κάλυψης, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ανήλθε στο 46,8% στο τέλος Ιουνίου 2021, σε σύγκριση με 47,2% στο τέλος Μαρτίου 2021.  

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-30.06.2021 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €22,3 δισ. ή 81,8%. 

 

H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την ΚΤΚ, «οφείλεται, με σειρά σημαντικότητας, σε διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται είτε στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε αφορούν μη συμβατικές ή ΄λογιστικές΄ διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων καθώς και σε αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία)».  

Επίσης, η ΚΤΚ αναφέρει ότι στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και τα δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης.  

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 ανέρχονταν στα €4.008 εκατ., από τα οποία €2.342 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.  

Επιπλέον, η ΚΤΚ αναφέρει ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.  

Ως εκ τούτου, προσθέτει η ΚΤΚ, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

ΚΥΠΕ

Home