Νέα παράταση για δηλώσεις εισοδήματος Εταιρειών

Νέα παράταση για δηλώσεις εισοδήματος Εταιρειών

Τι ισχύει για αυτοεργοδοτούμενους

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Διάταγμα του 2020  ((ΚΔΠ 220/2020)   η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4), και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς  (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το Φορολογικό Έτος 2018, παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59.

Home