Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

ΟΕΒ: Τα 5 μέτωπα της οικονομίας

Offsite Team -
05.06.2019 - 18:27

ΟΕΒ: Τα 5 μέτωπα της οικονομίας

Thumbnail
Οι Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο για το 2019, εστιάζονται σε πέντε τομείς

Ανακόινωση εξέδωσε η ΟΕΒ για τις συστάσεις του Ευρωπαικού εξαμήνου για την Κύπρο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

"Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (Ε.Ε.) έδωσε στη δημοσιότητα τις Ετήσιες Συστάσεις της Ανά Χώρα (Country Specific Recommendations).

 

Οι Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο για το 2019, εστιάζονται στους πιο κάτω πέντε τομείς:

 

1. Δημοσιονομικά και Δημόσια Διοίκηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, υιοθετώντας τα νομοσχέδια που εκκρεμούν και που αφορούν την Δημόσια Υπηρεσία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.  

2. Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) και Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί καταγράφεται η ανάγκη για (α) περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ, (β) αποτελεσματική δομή της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) (γ) ενίσχυση της Εποπτείας εταιρειών ανάκτησης χρεών και (δ) ενίσχυση της Εποπτείας του μη-τραπεζικού χρηματιστηριακού τομέα, περιλαμβανομένου του ασφαλιστικού τομέα και των ταμείων προνοίας.  

3. Κοινωνικά Θέματα - Απασχόληση, Εκπαίδευση, Υγεία

Στον τομέα της απασχόλησης, υπογραμμίζεται η ανάγκη για ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) με έμφαση στην ενεργοποίηση των νέων στην αγορά εργασίας.  

Στην εκπαίδευση, τονίζεται η ανάγκη (α) ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, (β) μεγαλύτερης εμπλοκής των Εργοδοτών στον σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και (γ) παροχής προσιτής φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Για την υγεία η Επιτροπή αναφέρει ότι το Γενικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το 2020, επισημαίνοντας την ανάγκη για διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του.  

 

4. Επενδύσεις

Στον τομέα των επενδύσεων, η Επιτροπή αναφέρει πως προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις βιώσιμες μεταφορές, στον περιβάλλον, την ενέργεια, την ψηφιακή οικονομία, την έρευνα και την καινοτομία.  

Σημειώνει επίσης την ανάγκη υιοθέτησης της νομοθεσίας για στρατηγικές επενδύσεις και απλοποίηση των διαδικασιών απόκτησης των σχετικών αδειών, την βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στις ιδιωτικοποιήσεις.  

5. Μεταρρύθμιση του Δικαστικού Συστήματος

Σε σχέση με το δικαστικό σύστημα καταγράφεται η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του, με την αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών, την εξειδίκευση των δικαστηρίων και την δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice).  

Επιπροσθέτως, αναφέρεται η ανάγκη για (α) ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την εκτέλεση των απαιτήσεων, (β) για επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης και μεταβίβασης τίτλων ιδιοκτησίας και (γ) για υλοποίηση μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς.  

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποτιμά θετικά τις Συστάσεις για την χώρα μας αφού καταγράφεται συνεχής βελτίωση συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Παράλληλα, η ΟΕΒ θεωρεί ότι οι Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να υλοποιηθούν τάχιστα."

 

Home