Οι 386 κοινότητες που θα πάρεις χρήματα αν χτίσεις σπίτι (ΛΙΣΤΑ)

Οι 386 κοινότητες που θα πάρεις χρήματα αν χτίσεις σπίτι (ΛΙΣΤΑ)

Οι 386 κοινότητες και περιοχές που καλύπτουν τα δύο νέα Στεγαστικά Σχέδια που εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών

Οι 386 κοινότητες και περιοχές που καλύπτουν τα δύο νέα Στεγαστικά Σχέδια που εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών

Συνολικά 386 κοινότητες και περιοχές σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου καλύπτουν τα δύο νέα Στεγαστικά Σχέδια που εξήγγειλε σήμερα (17/2) ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, και τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζει στην επίσημη ιστοσελίδα του το Υπουργείο Εσωτερικών, το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών καλύπτει 258 κοινότητες/περιοχές, ενώ το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου καλύπτει συνολικά 128 κοινότητες/περιοχές.

Σημειώνεται πως και για τα δυο Σχέδια, η οικονομική βοήθεια που θα παραχωρείται στους δικαιούχους θα ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης), το οποίο εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας, για κάθε Σχέδιο έχει ως εξής:

Α/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών:

 • Μονήρες άτομο μέχρι €20.000
 • Ζεύγος μέχρι €30.000
 • Νεαρό Ζεύγος - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης, μέχρι €45.000
 • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €35.000
 • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €50.000
 • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €55.000
 • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές
 • Για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους, πρόσθετο ποσό μέχρι €15.000.

Β/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου:

 • Μονήρες άτομο και οικογένεια μέχρι 3 άτομα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €15.000
 • Οικογένεια 4 ατόμων και άνω (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €20.000
 • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

Οι περιοχές που καλύπτουν τα Σχέδια

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Σχεδίων, οι περιοχές που καλύπτουν είναι ανά Σχέδιο:

Α/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών:

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Α - Ακριτικές Περιοχές

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣααα

Σημείωση: Αναφέρεται ότι ακριτικές κοινότητες (4) που γειτνιάζουν με την Γραμμή Αντιπαράθεσης και εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων περιοχών περιλαμβάνονται στη Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β3 πιο κάτω(Πάνω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμμος, Μοσφίλι).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥα

*Σημείωση: Σε περιπτώσεις οδών ή τμημάτων τους, εναπόκειται στην αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση και Τοπική Αρχή να προβούν σε σχετική συνεννόηση, όπου και αν προκύψει επιμέρους θέμα σε σχέση με επιλεξιμότητα συγκεκριμένων τεμαχίων.

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Β - Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥα

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ - Εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες κοινότητες/περιοχές (για τις οποίες ισχύουν τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥα

Β/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

α

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥα

Home