Οι αγαπημένοι προορισμοί των Κυπρίων

Ποιος προορισμός αυξάνει τα ποσοστά του και ποιος παραμένει στην κορυφή

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό το Μάρτιο του 2019 εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Συγκεκριμένα, τα ταξίδια παρουσίασαν αύξηση 9% φτάνοντας ,τα 111,434 από 102,260 τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Αγαπημένοι προορισμοί

Το Μάρτιο του 2019 για ακόμα ένα μήνα ο αγαπημένος προορισμός των Κυπρίων ήταν η Ελλάδα με 35,119 ταξίδια αλλά παρουσιάζοντας μείωση 10,9%. Αξίζει να αναφερθεί ότι και τους πρώτους τρεις μήνες του 2019 η Ελλάδα ήταν η πρώτη επιλογή των Κυπρίων παραθεριστών αφού τον Ιανουάριο ταξίδεψαν προς αυτή 35,190 (μείωση 4%) ενώ το Φεβρουάριο 32,190 (μείωση 9,1%). Πρόκειται για τον πλέον αγαπημένο προορισμό των Κυπρίων αν και παρουσιάζει μείωση εν σχέσει με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ως δεύτερη επιλογή ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο όπου το Μάρτιο του 2019 έγιναν 16,637 ταξίδια παρουσιάζοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι και τους δύο  τελευταίους μήνες του 2019 τα ταξίδια προς το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν αύξηση εν σχέσει με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Συγκεκριμένα, το Φεβρουάριο υπήρξε αύξηση 9,1% (16,553 ταξίδια) ενώ τον Ιανουάριο μείωση της τάξης του 4,9% (18,198 ταξίδια).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ρωσία που παρουσιάζει αυξήσεις και για τους πρώτους τρεις μήνες του 2019 σε ταξίδια σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018.  Συγκεκριμένα, το Μάριο του 2019 έγιναν 6,358 ταξίδια παρουσιάζοντας αύξηση 28%. Το Φεβρουάριο έγιναν 6,828 ταξίδια παρουσιάζοντας αύξηση 53,1% και τον Ιανουάριο έγιναν 8,979 ταξίδια παρουσιάζοντας αύξηση 70,1%.

Στην τέταρτη θέση είναι η Γερμανία με 3,527 ταξίδια αλλά με μείωση 13% σε σχέση με το Μάρτιο του 2018. Μείωση παρουσίασε και το Φεβρουάριο (6,6%) όπου έγιναν 3,604 ταξίδια ενώ τον Ιανουάριο υπήρξε αύξηση Κυπρίων ταξιδιωτών προς τη Γερμανία κατά 7,4% (4,027 ταξίδια).

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ρουμανία με 3,115 ταξίδια για το Μάρτιο του 2019 και μείωση 2,9% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2018. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα ταξίδια για τον εν λόγω προορισμό παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο υπήρξε μείωση 8,5% και το Φεβρουάριο 9%.

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Γαλλία η οποία, όμως σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση ως προορισμός για κατοίκους της Κύπρου (140,1%) σε σχέση με το Μάρτιο του 2018. Προς τη Γαλλία έγιναν 1419 ταξίδια. Παράλληλα, τους δύο προηγούμενους μήνες παρατηρήθηκε μείωση στα ταξίδια  προς τη Γαλλία κατά 11,9% τον Ιανουάριο και 23,1% το Φεβρουάριο.

Στην έβδομη είναι  η Βουλγαρία με 3,425 ταξίδια και μείωση 0,4% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2019. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Βουλγαρία ως προορισμός τον Ιανουάριο του 2019 είχε αύξηση 18,7% (4,612 ταξίδια) ενώ το Φεβρουάριο παρουσίασε μείωση 11,1% ( 2,992 ταξίδια) σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018.  

9