Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ για το 2022

Offsite Team -
31.03.2023

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ για το 2022

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ για το 2022
Χρυσός, συνάλλαγμα, δάνεια, χρέος και τραπεζογραμμάτια – Οι ισολογισμοί της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου δημοσιοποίησε τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις για το 2022,  Να σημειώσουμε πως οι οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57(2) των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2017, με βάση τις εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που εκάστοτε ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Οι λογιστικές αρχές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ...

Home