Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Πράσινο φως από τη Βουλή για τον προϋπολογισμό 4 κονδυλίων

Offsite Team -
12.07.2019 - 17:40

Πράσινο φως από τη Βουλή για τον προϋπολογισμό 4 κονδυλίων

Thumbnail
Η Ολομέλεια ψήφισε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό με σταύρωμα 4 κονδυλίων

Με 28 ψήφους υπέρ, 5 εναντίον και 15 αποχές, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Παρασκευή τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που κατέθεσε η Κυβέρνηση, σταυρώνοντας ωστόσο τέσσερα κονδύλια.

 

Εγκρίνεται έτσι η πληρωμή, από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €314 εκατομ. περίπου και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό για το έτος 2019 είναι ανεπαρκής.

 

Σημειώνεται ότι το αρχικό ποσό για το οποίο ζητούνταν συμπληρωματικές πιστώσεις ανερχόταν σε €232 εκατομ. περίπου, αλλά αυτό αυξήθηκε από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας κατά €90 εκατομ., ώστε να περιληφθεί στο σύνολο των ζητηθέντων συμπληρωματικών πιστώσεων, για σκοπούς λογιστικής διευθέτησης, η συνεισφορά του κράτους στο ΓΕΣΥ.  Επιπρόσθετα, το κονδύλι που αφορά το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας και αφορά παραγωγές ταινιών από παραγωγούς του εξωτερικού, μειώθηκε έπειτα από αναθεωρημένο κείμενο που υποβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο κατά €8 εκατομ. 

 

Ειδικότερα, οι ανάγκες για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κάλυψη αναγκών για αμυντική θωράκιση, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και παιδείας και αποζημιώσεις στον γεωργικό τομέα. 

 

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε να αναθεωρηθούν οι ανάγκες σε προσωπικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε μόνιμους και έκτακτους εκπαιδευτικούς, σε αρχιτέκτονες, καθώς και σε προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Στην Επιτροπή Οικονομικών είχε γίνει ενημέρωση για κονδύλια που αφορούν:

1.      Συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας σε διάφορα ευρωπαϊκά     προγράμματα/δράσεις για έρευνα και καινοτομία στην άμυνα (€1.180.000). 2.      Υλοποίηση του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας (€8.750.000). 3.      Διαγραφή ποσών που αφορούν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος οφείλεται       στο κράτος (€2.160.000). 4.      Ανέγερση νέου γηπέδου αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας           (€600.000). 5.      Ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο (€8.000.000). 6.      Κοστολόγηση ίδρυσης/κατάργησης θέσεων, καθώς και πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου.          

Η Επιτροπή, κατά τη δεύτερη συνεδρία της για το θέμα, αφού προέβη σε περαιτέρω εξέταση των ζητηθέντων συμπληρωματικών πιστώσεων και έλαβε υπόψη της τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος τα κονδύλια που αντιστοιχούν στα σημεία 1 έως 4 πιο πάνω, καθώς και κονδύλι ύψους €4.459.450 (Γενικό Λογιστήριο – Κεντρικά Γραφεία, Τακτικές Δαπάνες – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού, Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων), που αφορά τη διάθεση πιστώσεων για κάλυψη της συμπληρωματικής δαπάνης που προέκυψε λόγω διαγραφής του πιο πάνω ποσού για δάνεια που παραχωρήθηκαν προς την Τράπεζα Αναπτύξεως μέχρι το 1984, μη προωθηθούν προς ψήφιση και έγκριση από την ολομέλεια του σώματος στο παρόν στάδιο, αλλά παραμείνουν σε εκκρεμότητα προς περαιτέρω εξέταση από την επιτροπή εν ευθέτω χρόνω.  

Τα κονδύλια που σταυρώθηκαν ομόφωνα αφορούν την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω συμμέτοχης του Υπουργείου Άμυνας σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Δράσεις για Έρευνα και Καινοτομία στην Άμυνα, την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω της υλοποίησης του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας, την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω διαγραφής ποσών που αφορούν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος οφείλεται στο κράτος και την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω διαγραφής δανείων που παραχωρήθηκαν προς την Τράπεζα Αναπτύξεως.

Home