Ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι προϋπολογισμοί ημικρατικών και φορέων

Ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι προϋπολογισμοί ημικρατικών και φορέων

Ολομέλεια κυπριακής βουλής
Σειρά προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών και φορέων ψηφίστηκαν σε νόμους

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους σειρά προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών και φορέων.  

Συγκεκριμένα ψήφισε σε νόμο τον προϋπολογισμό της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €3.279.984 και δαπάνες ύψους €3.279.984 με 37 ψήφους υπέρ και μία αποχή.

 

Ο Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €6.227.310 και δαπάνες ύψους €6.227.310, ψηφίστηκε με 37 ψήφους υπέρ και μια αποχή.

 

Ο Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €2.904.947 και δαπάνες ύψους €4.326.952 ψηφίστηκε με 41 υπέρ και μία αποχή.  

Ο Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €139.287.327και δαπάνες ύψους €157.731.203 ψηφίστηκε με 37 ψήφους υπέρ και 1 αποχή.  

Ο Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €870.059 και δαπάνες ύψους €895.152 ψηφίστηκε με 34 ψήφους υπέρ, 4 εναντίον και μία αποχή.  

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €2 εκ.και δαπάνες ύψους €2.230.000 ψηφίστηκε ομόφωνα.  

Ο Προϋπολογισμός του του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €10.593.381και δαπάνες ύψους €11.093.381 ψηφίστηκε με 31 ψήφους υπέρ και μία αποχή.

Πέραν του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, που ψηφίστηκε ομόφωνα, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης τήρησε αποχή.  

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε επίσης με 27 ψήφους υπέρ τους κανονισμούς για την Ισότιμη Κατανομή Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) που επιφέρουν μείωση του ύψους του επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνονται οι δανειολήπτες για στεγαστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, από δύο τοις εκατόν (2%) σε ένα τοις εκατόν (1%) και συνακόλουθα η αύξηση της παρεχόμενης επιδότησης αυτού κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Home