ΠτΒ: Νέα επιστολή προς τράπεζες για στοιχεία που ζήτησε η Ad Hoc

ΠτΒ: Νέα επιστολή προς τράπεζες για στοιχεία που ζήτησε η Ad Hoc

Για ΠΕΠ

Ο Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ), Δημήτρης Συλλούρης θα αποστείλει αύριο Τρίτη νέα επιστολή προς τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, με την οποία θα ζητά να διαβιβαστούν οι ήδη συγκεντρωθείσες απαντήσεις στα ερωτήματα που τους υπέβαλε η Ad Hoc και να δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θα παραμείνουν υπό εκκρεμότητα.   

Η Ad Hoc που συνεδρίασε το απόγευμα της Δευτέρας, ενημερώθηκε από τον κ. Συλλούρη σε σχέση με τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα την 25η Σεπτεμβρίου με την Αστυνομία για τις διεξαχθείσες έρευνες που αφορούν την κατάρρευση της οικονομίας και αναγνώσθηκε το σημείωμα με τις απαντήσει της ΜΟΚΑΣ στα ερωτήματα που υπέβαλε η Ad Hoc.

 

Περαιτέρω ο κ. Συλλούρης ζήτησε εκ νέου από τα μέλη της Ad Hoc να υποβάλουν γραπτές εισηγήσεις αναφορικά με τα ονόματα ΠΕΠ που προτείνουν προς διερεύνηση πέραν των 162 ονομάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα των ονομάτων που απέστειλε στην Ad Hoc ο Γενικός Ελεγκτής για να διαβιβαστούν ακολούθως στην ελεγκτική υπηρεσία.

 

Επίσης ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να υποβάλουν ερωτήματα που πηγάζουν από τις απαντήσεις που πήρε μέχρι τώρα η Ad Hoc και να αποφασίσουν πως θα λειτουργήσουν περαιτέρω σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των απαντήσεων, δηλαδή κατά πόσον από τις απαντήσεις κρίνεται ότι η Ad Hoc πρέπει να προχωρήσει σε διερεύνηση, αν ερωτήσεις χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων ή αν από τις απαντήσεις κρίνεται ότι δεν πηγάζει θέμα προς διερεύνηση από την Ad Hoc.  

Στο σημείωμα που αφορά τις απαντήσεις της ΜΟΚΑΣ σε ερωτήματα της Επιτροπής και το οποίο αναγνώσθηκε ενώπιον της Ad Hoc διευκρινίζεται ότι η ΜΟΚΑΣ δεν έχει αρμοδιότητα να δρα προληπτικά για ΠΕΠ, αλλά τα προληπτικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για ΠΕΠ εφαρμόζονται από τους εποπτευόμενους δηλαδή τράπεζες, δικηγόρους, ελεγκτές και η παρακολούθηση τους είναι αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συμβουλίου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Στο σημείωμα προστίθεται ότι οι αρμοδιότητες της ΜΟΚΑΣ όπως και κάθε υπηρεσίας περιγράφονται με τη σχετική νομοθεσία και στην έκθεση αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή Moneyval  που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και για την οποία οι Βουλευτές είναι ενήμεροι.  

Διευκρινίζεται ότι η ΜΟΚΑΣ δεν διερευνά ποινικό αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων, αλλά αναλύει ύποπτες συναλλαγές για ενδεχόμενη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων που υποβάλλονται σε αυτή από υπόχρεες οντότητες, όπως οι επαγγελματίες λογιστές, τράπεζες, δικηγόροι και μετά από την ανάλυση των υπόπτων συναλλαγών διαβιβάζει τα ευρήματα της και τις σχετικές πληροφορίες στην Αστυνομία για ανακρίσεις και σε άλλα τμήματα όπως το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας.  

Απαντώντας το σχετικό ερώτημα της Ad Hoc η ΜΟΚΑΣ ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις προέβη σε ανάλυση υπόπτων συναλλαγών ΠΕΠ και τα σχετικά στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία μέσω του Γενικού Εισαγγελέα και κάποιες υποθέσεις οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο.

Προστίθεται ότι σε υποθέσεις εκδόθηκαν διατάγματα δέσμευσης μετά από αίτημα της ΜΟΚΑΣ και με την καταδίκη διατάγματα δήμευσης. Αναφέρεται ακόμα ότι η ΜΟΚΑΣ δεν γνωρίζει αν εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις σε βάρος ΠΕΠ αφού η ποινική δίωξη γίνεται από την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία.  

Στο ερώτημα αν η ΜΟΚΑΣ δέχθηκε καταγγελίες ή εισηγήσεις χειρισμού υποθέσεων ΠΕΠ από ξένες Κυβερνήσεις για ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που να αφορά ΠΕΠ, η Μονάδα απάντησε ότι κατά καιρούς έλαβε αιτήματα παροχής πληροφοριών από αντίστοιχες ξένες Μονάδες που αφορούσαν ΠΕΠ ξένων χωρών.  

Σε άλλο ερώτημα η ΜΟΚΑΣ απάντησε ότι έχει προβεί σε άρση τραπεζικού απορρήτου κατά την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών, αλλά δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λόγω εμπιστευτικότητας των δεδομένων.  

Στο αίτημα της Ad Hoc να ενημερωθεί για τις τελευταίες πληροφορίες που εμπλέκουν την Κύπρο στο FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), η ΜΟΚΑΣ σημειώνει ότι οι αναφορές που έχουν διαρρεύσει περιέχουν ένδειξη υπόπτων δραστηριοτήτων χωρίς να αποτελούν από μόνες τους ένδειξη ή απόδειξη παράνομων δραστηριοτήτων.

Προσθέτει ότι το FinCEN, όταν έκρινε αναγκαία τη λήψη πληροφοριών από τη ΜΟΚΑΣ απέστειλε σχετικά αιτήματα τα οποία απαντήθηκαν από τη ΜΟΚΑΣ δεόντως και επισυνάπτει τη σχετική ανακοίνωση της FinCEN.

Τέλος η ΜΟΚΑΣ αναφέρει ότι η διαρροή της διερεύνησης ύποπτων συναλλαγών - Suspicious Activity Reports (SARs),  είναι ποινικό αδίκημα, τόσο για τα «reporting entities» όσο και για τα FIUs που τα παραλαμβάνουν και σημειώνει ότι αρμοδιότητα ελέγχου των τραπεζών για αυτές τις μεταφορές έχει η Κεντρική Τράπεζα.  

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου απαντώντας στο αίτημα του Προέδρου της Βουλής για υποβολή γραπτών εισηγήσεων αναφορικά με τα ονόματα ΠΕΠ που προτείνουν προς διερεύνηση, είπε πως ζητά  να προστεθούν οι μεγαλοϊδιοκτήτες ΜΜΕ και μεγαλομέτοχοι, που δεν φαίνονται στο προσκήνιο, στη διερεύνηση που θα προβεί ο Γενικός Ελεγκτής σε ό,τι αφορά τον Συνεργατισμό και ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι θα υποβάλει περαιτέρω λεπτομέρειες γραπτώς.  

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης ανέφερε ότι αδυνατεί να δώσει ονόματα, Δικαστών του Ανωτάτου, Δημάρχων, άλλων αξιωματούχων και ΠΕΠ επειδή δεν μπορεί να τα γνωρίζει, αλλά που υπάρχουν και θα πρέπει να βρεθεί οδός να διερευνηθούν.

ΚΥΠΕ

Home