Σημαντικοί κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία λόγω τουρισμού

Σημαντικοί κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία λόγω τουρισμού

Aναμενόμενα τουριστικά έσοδα μόλις στο 25% των περσινών επιπέδων, αναφέρει η Κομισιόν

Σημαντικούς  κινδύνους για την κυπριακή οικονομία λόγω της μεγάλης επίπτωσης της πανδημίας στον τουρισμό, με αναμενόμενα τουριστικά έσοδα μόλις στο 25% των περσινών επιπέδων και επακόλουθη να ανεργία στον τομέα των υπηρεσιών, καταγράφει η Κομισιόν στις θερινές οικονομικές προβλέψεις της, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο για την Κύπρο η Κομισιόν αναφέρει ότι "η Κύπρος βρισκόταν σε σταθερή πορεία ανάπτυξης πριν από το παγκόσμιο ξέσπασμα του COVID-19", αλλά "η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού που ακολούθησαν άλλαξαν δραματικά την εικόνα".

Όπως σημειώνει "το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σημαντικά, 0,8% (από έτος σε έτος), αντανακλώντας σημαντική μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και τουρισμού" και "το οικονομικό κλίμα και οι προσδοκίες στις υπηρεσίες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, παρά τη μικρή βελτίωση τον Ιούνιο".

Σύμφωνα με την Κομισιόν, "το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 7,75% το 2020 και να ανακάμψει εν μέρει το 2021 κατά 5,25%".

Aναλυτικά καταγράφει ότι "η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις, ιδίως σε εξοπλισμό, αναμένεται να μειωθούν σημαντικά". Τα μέτρα τόνωσης που υιοθετούνται "αναμένεται να στηρίξουν την απασχόληση και τα εισοδήματα των νοικοκυριών και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν και να διατηρήσουν την ικανότητά τους, μειώνοντας έτσι κάπως τον σοβαρό αντίκτυπο στην εγχώρια ζήτηση". Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στην "έντονη αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης". Η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να είναι "σημαντικά αρνητική το 2020 και να γίνει θετική το 2021", αν και "δεν ανακάμπτει πλήρως στα προ-πανδημικά επίπεδα".

Οι αρνητικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι σημαντικοί, προειδοποιεί η Κομισιόν.

Σε σχέση με τον τουρισμό, "τον κύριο πυλώνας της οικονομίας της Κύπρου", αυτός έχει επηρεαστεί "σοβαρά".

"Η πανδημία COVID-19 αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη διεθνή ζήτηση για τουρισμό" και "οι αφίξεις και τα έσοδα των τουριστών μειώθηκαν κατά 46,5% και 52,4%, αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2020 (από έτος σε έτος)". Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ισχύουν καθ `όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, "είχαν σοβαρές επιπτώσεις στον τομέα". Ακόμα κι αν η αναμενόμενη σταδιακή ανάκαμψη ξεκινήσει τον Ιούλιο, "τα έσοδα από τον τουρισμό θα μπορούσαν να κυμαίνονται γύρω στο 25% του επιπέδου του προηγούμενου έτους". Η περαιτέρω παράταση των ταξιδιωτικών περιορισμών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία - τις κύριες τουριστικές αγορές της Κύπρου - θα μπορούσε να έχει "ισχυρό αρνητικό αποτέλεσμα". Επιπλέον, "η απότομη αύξηση της ανεργίας στις υπηρεσίες που συνδέονται με τον τουρισμό και ο αυξημένος κίνδυνος πτωχεύσεων δεν είναι καλά νέα για την ανάκαμψη το 2021", τονίζει η Κομισιόν.

Τέλος, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί από 0,5% το 2019 σε -0,5% το 2020, λόγω των χαμηλότερων τιμών για την ενέργεια, τα μεταποιημένα τρόφιμα και τις υπηρεσίες. Ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να γίνει θετικός και πάλι το 2021, στο 0,8%, αντικατοπτρίζοντας την ανάκαμψη των τιμών και των υπηρεσιών ενέργειας. Ο βασικός πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί κατά 0,2% το 2020 και να αυξηθεί μετρίως το 2021.

ΚΥΠΕ

Home