ΣΟΑΚ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο μελέτης για κυπριακή οικονομία

ΣΟΑΚ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο μελέτης για κυπριακή οικονομία

Αφορά στην αξιολόγηση του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της μελέτης για νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, το οποίο αφορά στην αξιολόγηση του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των αδυναμιών αλλά και των προοπτικών της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ).

«Οι σημαντικές επιπτώσεις σε τομείς ζωτικής μέχρι σήμερα σημασίας για την κυπριακή οικονομία, βάσει του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης, αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για διαφοροποίηση της εθνικής επενδυτικής και ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης» αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση το ΣΟΑΚ για λογαριασμό του οποίου υλοποιείται η μελέτη από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Αναφέρει ότι για την ανάλυση των αδυναμιών και των προοπτικών έχουν προσδιοριστεί μία σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τις προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών προκλήσεων, αλλά «και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για την Κύπρο αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα και οικονομία από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID19».

 

«Έχουν αναδειχθεί εντονότερα από ότι στο παρελθόν, μία σειρά υφιστάμενων αδυναμιών και παραμέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στους μελλοντικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, κυρίως ως προς το βαθμό που επηρεάζουν ή και καθορίζουν την ευελιξία και ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αντιμετώπισης παρόμοιων ή και διαφορετικών κρίσεων στο μέλλον», προσθέτει το ΣΟΑΚ.  

Αναφέρει επίσης ότι η παρούσα κρίση έχει ήδη οδηγήσει στην επιτάχυνση προγραμματισμένων ή και στην άμεση προώθηση νέων μεταρρυθμίσεων, κυρίως στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.  

Επιπλέον, το ΣΟΑΚ αναφέρει ότι επόμενο στάδιο του έργου αποτελεί ο εντοπισμός και ανάδειξη νέων ή και υφιστάμενων τομέων που μπορούν να συμβάλουν στον επαναπροσδιορισμό ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για μία βιώσιμη, ανταγωνιστική και ανθεκτική σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κραδασμούς κυπριακή οικονομία.  

«Η ανάδειξη των εν λόγω τομέων θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που ήδη υπάρχουν ή νέα που θα μπορούσαν δυνητικά να αναπτυχθούν για την κυπριακή οικονομία», καταλήγει.

ΚΥΠΕ

Home