ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Επιτακτική ανάγκη η σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Επιτακτική ανάγκη η σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών

Μεταξύ κατόχων αξιογράφων και τραπεζών και στην Κύπρο

O Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) θεωρεί επιτακτική ανάγκη όπως συσταθεί και στην Κύπρο Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μεταξύ κατόχων αξιογράφων (επενδυτών) και τραπεζών, εφόσον σε όλες τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -εκτός Βουλγαρίας, Λετονίας, Ρουμανίας- έχουν ήδη συσταθεί επιτροπές/θεσμικά όργανα, που λειτουργούν ως εργαλεία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιωτών επενδυτών (retail investors) και τραπεζών/ παρόχων επενδυτικών προϊόντων, αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με παραβάσεις καθηκόντων επιμέλειας και διαφάνειας των παρόχων επενδυτικών προϊόντων προς τους ιδιώτες επενδυτές.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι σύμφωνα με έρευνα, που πραγματοποίησε η  Νομική Επιτροπή του Συνδέσμου σε σχέση με το τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώθηκε  πως τα όργανα αυτά είναι μέλη του δικτύου FIN-NET, το οποίο συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001, με σκοπό την παροχή στους ιδιώτες επενδυτές εύκολης πρόσβασης σε εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με επενδυτικές υπηρεσίες. 

Στο δίκτυο αυτό υπάρχουν συνολικά 60 μέλη σε Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών), Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, παραδείγματα προς μίμηση αποτελούν η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες έχουν επιλύσει το θέμα με τον τρόπο αυτό.

Χαρακτηριστικά ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
Ονομασία Arbitro per le Controversie Finanziare/ Securities and Financial Ombudsman Oficina de Atencion al Inversor/ Investor Assistance Office
Τύπος Δημόσιο όργανο/ συσταθέν δυνάμει νομοθετήματος Δημόσιο όργανο/ συσταθέν δυνάμει νομοθετήματος
Χρηματικό όριο ΕΥΡ500,000 -
Χρηματοδότηση Από δημόσιους πόρους Από δημόσιους πόρους
Κόστος για τον επενδυτή δωρεάν δωρεάν
Δεσμευτικότητα αποφάσεων Μη δεσμευτική σύσταση Μη δεσμευτική σύσταση
Μέσος όρος χρόνου επίλυσης 90 ημέρες μετά τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών 4 μήνες

 Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναμένει άμεση κυβερνητική αντίδραση.

Τέλος, εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του σε σχέση με την υπερφόρτωση των δικαστηρίων με υποθέσεις αναστολής εκποιήσεων, αξιογράφων, κουρεμάτων που δικάζονται με εντατικούς ρυθμούς και όντως θαυμάζει τον ζήλο που επιδεικνύουν οι δικαστές.

«Πραγματικά», προσθέτει, «επιτελούν το έργο τους καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να αποπερατώσουν τις υποθέσεις αυτές σε στενά χρονικά περιθώρια. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων».

ΚΥΠΕ

Home