Υπηρ. Ενέργειας:Καλεί για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

Offsite Team -
10.08.2022 - 18:55

Υπηρ. Ενέργειας:Καλεί για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

Υπηρ. Ενέργειας:Καλεί για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών
Να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών καλεί τους ενδιαφερόμενους η Υπηρεσία Ενέργειας

Οσα νομικά πρόσωπα επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, ώστε να δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, θα πρέπει δυνάμει να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Αρχή που είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας οι αιτητές πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη τέλους εγγραφής, κατάλογο ενεργειακών ελεγκτών που εργοδοτεί το νομικό πρόσωπο και αντίστοιχες άδειες που έχο...

Home