Ζεστό χρήμα από την Ε.Ε. στην Κύπρο για μεταρρυθμίσεις το 2021

Ζεστό χρήμα από την Ε.Ε. στην Κύπρο για μεταρρυθμίσεις το 2021

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις Υπ.Οικονομικών / Ευρ. Επιτροπής

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις λεπτομέρειες, πλέον, των διαφόρων έργων και μεταρρυθμίσεων, που έχουν προταθεί από το Υπουργείο, συνολικού κόστους περίπου €1,2 δισεκατομμυρίων, για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Recovery and Resilience Facility – Next Generation EU) την περίοδο 2021 – 2026.

Εντός του 2021, η Κύπρος θα λάβει ένα ποσό, ως προκαταβολή, ύψους περίπου €120 εκατομμυρίων.

 

Συγκεκριμένα, αρμόδια πηγή του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι έχει γίνει ήδη ένας πρώτος κύκλος διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος άρχισε από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν στάλθηκε το αρχικό κείμενο προτάσεων της Κύπρου, προσθέτοντας ότι κατά τον πρώτο κύκλο διαβουλεύσεων εξετάστηκαν, κυρίως τα σημαντικά έργα και μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να ενταχθούν στο κείμενο προτάσεων και «σήμερα διεξάγεται ένας δεύτερος κύκλος τεχνικών διαβουλεύσεων, όπου εξετάζονται πλέον οι λεπτομέρειες που αφορούν τον καθορισμό των στόχων (ποσότητες) και των οροσήμων που θα τεθούν και τα οποία έχει υψηλά στις προτεραιότητες της η Επιτροπή».

 

Στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, από το οποίο η Κύπρος μπορεί να αντλήσει για χρηματοδότηση έργων και μεταρρυθμίσεων συνολικό ποσό €968 εκατομμύρια, είναι η βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση της νόσου COVID-19, η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της και η μακροπρόθεσμη θωράκιση των οικονομιών της ΕΕ.

 

Σε αυτό το στάδιο, σε συνεργασία με την Κομισιόν, καθορίζονται οι στόχοι και τα ορόσημα με βάση τις εισηγήσεις της Κύπρου, βάσει των οποίων θα αποδεσμεύονται στο μέλλον τα ευρωπαϊκά κονδύλια αν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, σημείωσε.  

Ανέφερε ότι η σταδιακή αποδέσμευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Κομισιόν θα εξαρτάται από την επιτυχία της Κύπρου σε δείκτες και ορόσημα, όπως αυτά θα έχουν προκαθοριστεί και περιληφθούν στο τελικό κείμενο προτάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Στόχος, όπως δήλωσε η ίδια πηγή, είναι να ολοκληρωθεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGECFIN) η συζήτηση των προτάσεων και αφού εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το τελικό κείμενο να κατατεθεί μέχρι τον τέλος Απριλίου του 2021 στην Επιτροπή, όπως προνοεί ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός, για να τύχει στη συνέχεια της έγκρισης της Κομισιόν.  

Εκταμίευση €120 εκ. εντός του 2021

----------------------------------

Η πηγή του ΥΠΟΙΚ είπε στο ΚΥΠΕ ότι μόλις εγκριθεί από την Κομισιόν το τελικό κείμενο προτάσεων, κάτι που αναμένεται να γίνει πριν το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου, η Κύπρος θα λάβει ένα ποσό, ως προκαταβολή, όπως προνοείται μέσα στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό, το οποίο θα ανέρχεται στο 13% του συνολικού ποσού που αναλογεί στην Κύπρο ή περίπου €120 εκατομμύρια.  

Αναφορικά με τον τρόπο εκταμίευσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, η πηγή του ΥΠΟΙΚ, αφού σημείωσε ότι δεν θα είναι η ίδια διαδικασία που ακολουθείται με τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ όπου πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο για να εκταμιευθεί το κονδύλι, είπε ότι στα χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση ενός έργου ή μεταρρύθμισης που θα τύχει χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης τίθενται και ενδιάμεσοι στόχοι και ορόσημα που αν επιτευχθούν θα μπορεί η Κύπρος να λάβει το σχετικό κονδύλι, προτού ολοκληρωθεί το έργο.

 

Οι προτάσεις της Κύπρου χωρίζονται σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων, που είναι η Δημόσια Υγεία και Πολιτική Προστασία – Μαθήματα από την Πανδημία, Επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της οικονομίας, Προς μια ψηφιακή εποχή και Αγορά εργασίας και η Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι άξονες προτεραιότητας αποτελούνται από 14 – 15 Ενότητες (Components).

 

Home