Ζητούν χρονοδιάγραμμα από Υπ. Εργασίας για κατώτατο μισθό

Ζητούν χρονοδιάγραμμα από Υπ. Εργασίας για κατώτατο μισθό

Τι δήλωσε ο Αντρέας Φακοντής

Σε δηλώσεις προχώρησε ο  Αντρέας Φακοντής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κ.Ε. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την ρύθμιση κατοχύρωσης του κατώτατου μισθού.

Όπως δήλωσε η Επιτροπή Εργασίας εξέτασε σήμερα τις τρεις Προτάσεις Νόμου που αφορούν στην θέσπιση κατώτατου μισθού. “Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει κατώτατο μισθό μόνο σε 9 επαγγέλματα τα οποία όμως καλύπτουν πολύ μικρό μέρος των εργαζομένων. Το ύψος του κατώτατου μισθού παραμένει «παγωμένο» από το 2012. Από πλευράς της Κυβέρνησης ενημερωθήκαμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες μελέτες για το ζήτημα και τώρα βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας και συμπλήρωσης επιμέρους δεδομένων. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα ενημερώσουν την Υπουργό Εργασίας και το Υπουργικό Συμβούλιο ενώ ακολούθως  θα προχωρήσουν σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους με απώτερο στόχο την κατάθεση Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση του ζητήματος.

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας, ακούστηκαν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις από τους κοινωνικούς εταίρους. Η πλευρά των εργοδοτών που θεωρούν ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε απορρύθμιση των όρων εργασίας και το σύστημα ως έχει αυτορυθμίζεται μέσα από τις συλλογικές και ατομικές συμβάσεις, διαφωνεί με την νομοθετική ρύθμιση καθιέρωσης κατώτατου μισθού. 

Από την άλλη πλευρά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ανάφεραν ότι η αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης κατώτατου μισθού προκύπτει από το γεγονός ότι όλοι αναγνωρίζουν την τεράστια απορρύθμιση των όρων εργασίας ενώ σημείωσαν ότι η οριζόντια επιβολή κατώτατου μισθού δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις η νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να αφορά την δημιουργία μηχανισμού ο οποίος να εξετάζει τα δεδομένα στα διάφορα και διαφορετικά επαγγέλματα και να καταλήγει στους ελάχιστους όρους απασχόλησης που θα πρέπει να επικρατούν σε κάθε επάγγελμα υιοθετώντας  ταυτόχρονα τους κατώτατους μισθούς που καθορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις να καθορίζονται μέσω διατάγματος.

Η Επιτροπή ζήτησε την κατάθεση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τα επόμενα βήματα του Υπουργείο Εργασίας μέχρι την κατάθεση Νομοσχεδίου, με ορίζοντα τον Μάιο του 2020. Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουμε με την ψήφιση των Προτάσεων Νόμου”

Home