Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Έτσι θα διδάσκεται από τον Σεπτέμβριο

Κωνσταντίνα Χατζηανδρέα -
29.01.2023

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Έτσι θα διδάσκεται από τον Σεπτέμβριο

Από την Προδημοτική μέχρι και την Γ’ Λυκείου - Με Εργαστήρια Δεξιοτήτων και σεμινάρια η διδασκαλία

Της Κωνσταντίνας Χατζηανδρέα

Θεσμοθετημένα και ολοκληρωμένα εισάγεται από τον Σεπτέμβριο του 2023 σε όλες τις βαθμίδες η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Ιανουαρίου ενέκρινε την πρόταση του υπουργείου Παιδείας με την οποία συστηματοποιείται, θεσμοθετείται και συμπληρώνεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλα τα σχολεία.

Η διδασκαλία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Προδημοτική, Δημοτική Εκπαίδευση όπως και στις τάξεις του Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου, θα πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και της Τεχνικής Εκπαίδευσης προτείνεται η λειτουργία σεμιναρίων για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Η OffsiteNews συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες και τις παρουσιάζει.

Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση

Στην Προδημοτική Εκπαίδευση, 8-12 από τις συνολικά 24 περιόδους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατανέμονται στην οικογενειακή αγωγή και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σύμφωνα με σχεδιασμό της οικείας διεύθυνσης, στη βάση του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος Αγωγής Υγείας, το οποίο και ενισχύεται με κατάλληλο περιεχόμενο και σχετικές παιδαγωγικές οδηγίες. 

Στις πρώτες δυο τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, 6-10 από τις συνολικά 24 περιόδους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατανέμονται στην οικογενειακή αγωγή και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σύμφωνα με σχεδιασμό της οικείας διεύθυνσης, στη βάση του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος Αγωγής Υγείας, το οποίο και ενισχύεται με κατάλληλο περιεχόμενο και σχετικές παιδαγωγικές οδηγίες.

Στις τάξεις Γ’ και Δ’ του Δημοτικού Σχολείου, 6-10 από τις συνολικά 18 περιόδους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατανέμονται στην οικογενειακή αγωγή και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σύμφωνα με το σχεδιασμό της οικείας διεύθυνσης στη βάση του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος Αγωγής Υγείας, το οποίο και ενισχύεται με κατάλληλο περιεχόμενο και σχετικές παιδαγωγικές οδηγίες.

Στις τάξεις Ε’ και Στ’ Δημοτικού Σχολείου, 6-10 από τις συνολικά 16 περιόδους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατανέμονται στην οικογενειακή αγωγή και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σύμφωνα με το σχεδιασμό της οικείας διεύθυνσης στη βάση του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος Αγωγής Υγείας, το οποίο και ενισχύεται με κατάλληλο περιεχόμενο και σχετικές παιδαγωγικές οδηγίες.

Γυμνάσια και Λύκεια

Στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου, 8-10 από τις συνολικά 24 περιόδους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατανέμονται στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την οικογενειακή αγωγή και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων, σύμφωνα με το σχεδιασμό της οικείας διεύθυνσης και της επιθεώρησης του μαθήματος Αγωγή Υγείας (Οικιακής Οικονομίας), με αξιοποίηση του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο και ενισχύεται με κατάλληλο περιεχόμενο και σχετικές παιδαγωγικές οδηγίες.

Στην Α’ τάξη Λυκείου, 6-8 από τις συνολικά 16 περιόδους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατανέμονται στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την οικογενειακή αγωγή και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων, σύμφωνα με το σχεδιασμό της οικείας διεύθυνσης και της επιθεώρησης του μαθήματος Υγείας (Οικιακής Οικονομίας) με αξιοποίηση του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο και ενισχύεται με κατάλληλο περιεχόμενο και σχετικές παιδαγωγικές οδηγίες.

Στις Β’ και Γ’ τάξεις Λυκείου και τις ΤΕΣΕΚ διατίθενται συνολικά 6-10 περίοδοι στη διάρκεια κάθε τάξης/έτους για τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οικογενειακής αγωγής και η ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων σχεδιάζεται στη βάση του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο και ενισχύεται με κατάλληλο περιεχόμενο και σχετικές παιδαγωγικές οδηγίες.

Σημειώνεται, πως ο απαραίτητος χρόνος για την εισαγωγή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στις τρεις τάξεις Γυμνασίου θα είναι διαθέσιμος σε περίπτωση που εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η νομοθετική πρόταση που έχει κατατεθεί για την κατάργηση της στασιμότητας. 

Ποιοι θα αναλάβουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην πρόταση του υπουργείου Παιδείας, στη Δημοτική Εκπαίδευση τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους. 

Για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου, την διδασκαλία του περιεχομένου της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας «Αγωγή Υγείας (Οικιακή Οικονομία)». 

Ενώ για την Β’, Γ’ Λυκείου και στα τρία έτη των ΤΕΣΕΚ, τη διεξαγωγή σεμιναρίων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα αναλάβουν εκπαιδευτικοί της ειδικότητας «Αγωγή Υγείας (Οικιακή Οικονομία)».  

Τι θα ισχύει με τα σεμινάρια

Για να είναι εφικτή η διεξαγωγή των ειδικών σεμιναρίων στις Β’ και Γ’ τάξεις Λυκείου και τις ΤΕΣΕΚ θα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές του Ωρολογίου Προγράμματος, κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της θεσπισμένης Επιτροπής Παρακολούθησης Νέων Ωρολόγιων Προγραμμάτων. 

Στις προκαταρκτικές εισηγήσεις για τη δυνατότητα διεξαγωγής των σεμιναρίων αναφέρονται τα εξής:

Α.  Διεξαγωγή των σεμιναρίων (δυο περίοδοι έκαστο) σε 3 έως 5 επιλεγμένες ημέρες στη διάρκεια του σχολικού έτους, μετά το πέρας των πρωινών μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος (μεταξύ 13.45 και 15.15 μμ). 

Β. Εισαγωγή προγράμματος διδακτικών περιόδων 40 λεπτών κατά τη διάρκεια 6-10 ημερών στη διάρκεια του σχολικού έτους και διεξαγωγή κατά τις ημέρες εκείνες αντίστοιχων σεμιναρίων δυο περιόδων με ανάλογη αναπροσαρμογή/κατανομή περιόδων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

Γ. Διεξαγωγή δυο σεμιναρίων τεσσάρων περιόδων στο πλαίσιο της «Ημέρας του Εκπαιδευτικού». 

Καταληκτικά σημειώνεται πως μέχρι το τέλος Μαρτίου το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας θα καθορίσουν το γενικό πλαίσιο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ακολούθως θα σχεδιαστει η αναπροσαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του περιεχομένου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Την ίδια περίοδο οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας μαζί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα καταρτίσουν, το περιεχόμενο των σχετικών σεμιναρίων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Home