Καδής: Πέτυχαν οι στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Καδής: Πέτυχαν οι στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

"H επιτυχής εφαρμογή του Προγράμματος δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στους αριθμούς και στην επίτευξη των στόχων"

H Κύπρος έχει επιτύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, για όλες τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, ο οποίος ανέφερε πως η επίτευξη των στόχων αυτών ήταν αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας από τις Μονάδες Εφαρμογής, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τη Διαχειριστική Αρχή, η οποία συντόνιζε την όλη προσπάθεια.

Σε χαιρετισμό του, στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ο κ. Καδής είπε ότι βασικό αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι η εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2018 και της Έκθεσης Αξιολόγησης για την περίοδο 2014-2018, για να προσθέσει ότι «η Κύπρος έχει επιτύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, για όλες τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος».

«Βεβαίως», είπε, «η επιτυχής εφαρμογή του Προγράμματος δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στους αριθμούς και στην επίτευξη των στόχων. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι ήδη ορατά στην κυπριακή κοινωνία είτε αυτά παίρνουν τη μορφή νέων υπερσύγχρονων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μονάδων μεταποίησης είτε την μορφή ολοκληρωμένων έργων δημόσιας ωφέλειας στις αγροτικές μας περιοχές ή ακόμη και δράσεων υπέρ της προστασίας των δασών μας και προώθησης της δασικής αναψυχής».

Ωστόσο, ανέφερε ότι «η προσπάθεια δεν σταματά εδώ», σημειώνοντας ότι «προχωρούμε με τη συνέχιση των έργων και των αντίστοιχων πληρωμών με εντατικούς ρυθμούς, καθώς και με τη διενέργεια ενός νέου κύκλου προκηρύξεων για μια σειρά από μέτρα, για τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε στη συνέχεια».

Ο Υπουργός Γεωργίας είπε πως «η χρονιά που διανύουμε θα είναι μια χρονιά με πολλές νέες προκηρύξεις μέτρων και μεταξύ αυτών, επισημαίνω ιδιαίτερα τη δεύτερη προκήρυξη του επενδυτικού Καθεστώτος 4.1, αξίας δέκα εκατομμυρίων ευρώ», προσθέτοντας ότι «στην προκήρυξη αυτή, που θα γίνει αμέσως μετά το καλοκαίρι, θα υπάρξει μεγαλύτερη στόχευση σε ομάδες που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες».

«Τέτοιες ομάδες είναι και αυτές που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές, για τις οποίες η νέα προκήρυξη έχει προβλέψει ειδικές κατηγορίες επενδύσεων, ικανοποιώντας παράλληλα και ένα πάγιο αίτημα των ορεινών κοινοτήτων και των αγροτικών οργανώσεων. Στο ειδικό σχέδιο για τις ορεινές περιοχές, θα παρέχεται, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα για εγκατάσταση αντιχαλαζικών συστημάτων για προστασία των καλλιεργειών, σε μια προσπάθεια μείωσης των τεράστιων ζημιών που προκαλούνται κάθε χρόνο από τα ολοένα και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικά στις περιοχές αυτές».

Αναφερόμενος στις διεργασίες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, είπε ότι από τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις Κανονισμών για τη νέα ΚΑΠ, πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας, ενώ τα καθοριστικά ζητήματα προωθούνται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας.

Σημείωσε ότι «στο Συμβούλιο Υπουργών επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε τις ευνοϊκότερες δυνατές πρόνοιες προς όφελος των κυπρίων αγροτών και ως Κύπρος, υποστηρίζουμε την περαιτέρω απλοποίηση της ΚΑΠ, αφού θεωρούμε ότι αυξάνει την ευελιξία στα κράτη-μέλη και μειώνει το διοικητικό κόστος».

Τόνισε, επίσης, ότι με κάθε ευκαιρία, ότι η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να αντιμετωπίζει επαρκώς τις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος και ιδιαίτερα αυτές των μικρών κρατών-μελών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχουμε αρχίσει την προεργασία για τον καταρτισμό του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, παρά το γεγονός ότι το κανονιστικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», για να συμπληρώσει ότι «το Υπουργείο Γεωργίας για να επιτελεί την αποστολή του, χρειάζεται να διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Home