13 εισηγήσεις Άντρου στον ΠτΔ για στήριξη του πολιτισμού

13 εισηγήσεις Άντρου στον ΠτΔ για στήριξη του πολιτισμού


Έστειλε επείγουσα επιστολή

Κατ’ επείγουσα επιστολή προς τον ΠτΔ γιαα στήριξη της πολιτιστικής δραστηριότητας έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ΄Άντρος Κυπριανού. Σύμφωνα με τον Γεν. Γραμματέα του ΑΚΕΛ:

«Οι επιπτώσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας  Covid 19, υπήρξαν από την έναρξη της οδυνηρές για τους απασχολούμενους στο χώρο του πολιτισμού. Από τον περασμένο Μάρτιο, η  πλειοψηφία των καλλιτεχνών είτε υποαπασχολείται, είτε δεν εργάζεται καθόλου. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων του πολιτισμού βρίσκονται σε απόγνωση, εταιρείες και οργανισμοί στο χείλος της καταστροφής.

 

Οι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού περίμεναν με αγωνία χτες να ακούσουν κάτι από την Κυβέρνηση που να τους αφορά. Δυστυχώς δεν άκουσαν ούτε λέξη.  

Είναι λοιπόν διπλά αναγκαία η άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, τα οποία  θα επιτρέψουν τη συνέχιση της πολιτιστικής δραστηριότητας.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, επανερχόμαστε σήμερα με μια νέα δέσμη προτάσεων με την προσδοκία πως αυτή τη φορά η Κυβέρνηση θα εγκύψει σοβαρά πάνω στις εισηγήσεις μας, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν ένα τόσο σημαντικό τομέα για την κοινωνία».

 

Συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ εισηγείται:

1 Οικονομική στήριξη μουσικών σκηνών και άλλων πολιτιστικών χώρων καθώς και εταιρειών παραγωγής που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (ενοίκια, φορολογίες, δόσεις κλπ.).  

2. Συμπερίληψη όλων των καλλιτεχνών, συντελεστών και ευρύτερα των απασχολούμενων στον χώρο του πολιτισμού στα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης.

 

3Μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος που θα διέπει την κατοχύρωση του επαγγέλματος, να αναγνωριστεί η  ιδιαιτερότητα του σημερινού καθεστώτος του καλλιτέχνη και να βρεθούν τρόποι και διαδικασίες για παροχή ουσιαστικής στήριξης. Είναι γνωστό ότι, λόγω της φύσης των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στις παραστατικές και εικαστικές τέχνες, μεγάλο μέρος της εργασίας αναλώνεται είτε στην έρευνα και σύλληψη  της ιδέας,  την προεργασία, τις πρόβες, είτε στη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή τη δημόσια παρουσίασή του. Κανένας δημιουργός δεν έχει μονιμότητα ούτε φτάνει εύκολα ή γρήγορα στην εξασφάλιση των εσόδων του. Η  κατ’ αρχήν αναγνώριση από την Πολιτεία και ο σεβασμός αυτών των ιδιαιτεροτήτων, θα αποτελέσουν βάση για το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και προωθείται για ψήφιση.  

4.Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες οφείλουν να αναθεωρήσουν το πλάνο δράσεων και επιχορηγήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τα παρατεταμένα lockdown. Στο αναθεωρημένο αυτό πλάνο, να συμπεριληφθούν και να στηριχτούν όλοι οι οργανισμοί και φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στο εγγύς μέλλον. Τέτοιοι οργανισμοί είναι για παράδειγμα ο ΘΟΚ, το ΡΙΚ, η Κρατική Πινακοθήκη, η Κρατική και οι Δημόσιες  Βιβλιοθήκες,  οι Στέγες Γραμμάτων και Τεχνών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα μεγάλα θέατρα, δηλαδή, όλοι αυτοί που έχουν σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα και μπορούν να υλοποιήσουν κυβερνητικά προγράμματα.  

5.Δημιουργία  νέων προγραμμάτων από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και σημαντική αύξηση των κονδυλίων για προγράμματα που αφορούν το βιβλίο, τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική, το χορό και γενικά όλες τις μορφές τέχνης . Στις θεσμικές διοργανώσεις να συμπεριλαμβάνεται και να στηρίζεται μεγαλύτερος αριθμός Κυπρίων δημιουργών και συντελεστών.  

6.Αξιοποίηση των κονδυλίων που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τον Πολιτισμό, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους καλλιτέχνες-δημιουργούς να επωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά.  

7.Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για καταγραφή και παρουσίαση πολιτιστικών δράσεων είτε μέσω των ΜΜΕ, είτε μέσω το διαδικτύου. Ήδη, πολλοί δημιουργοί διοργανώνουν στο διαδίκτυο ποικίλες δράσεις, όμως αυτές οι εθελοντικές πρωτοβουλίες δεν αρκούν για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες. Στα προγράμματα που εξαγγέλλουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες να συμπεριλαμβάνονται και οι ψηφιακές αυτές δράσεις. Επίσης είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί και να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Να δημιουργηθούν οι δομές και οι προϋποθέσεις ώστε να ενθαρρυνθούν φορείς και πρόσωπα που κατέχουν ιστορικό  υλικό να το παραδώσουν για καταγραφή στο αρχείο ψηφιακής κληρονομιάς.  

8.Συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων και των πανεπιστημίων για νέα προγράμματα καλλιτεχνικής παιδείας στο πλαίσιο της νέας κατάστασης αλλά και των ευκαιριών που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία, κατά τρόπο που να δοθούν ευκαιρίες απασχόλησης στους ανθρώπους του πολιτισμού. Οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί θα βοηθηθούν σημαντικά από την ένταξη καλλιτεχνικών μαθημάτων και δράσεων στα  εκπαιδευτικά τους προγράμματα.  

9.Επέκταση και διεύρυνση της Σχολής Καλών Τεχνών με κατάλληλο σχεδιασμό, έτσι που τμήματά της να καλύπτουν το σύνολο των καλών τεχνών (μουσική, θέατρο, χορός, κινηματογράφος).  

10.Έναρξη διαλόγου για την προετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδιασμού ο οποίος θα τεθεί σε υλοποίηση αμέσως μετά τη λήξη της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται ο χρόνος για κατάθεση στη Βουλή επίμαχων νομοσχεδίων που αφορούν τη ρύθμιση και αντιμετώπιση  θεμάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα (Υφυπουργείο Πολιτισμού, καθεστώς του καλλιτέχνη κλπ.).  

11.Παροχή φορολογικών εκπτώσεων σε ιδιωτικούς φορείς που επιδοτούν πολιτιστικές δράσεις.  

12 Αποτελεσματικός έλεγχος για την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τον εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2009 και προνοεί ότι «κατά το στάδιο της ετοιμασίας προϋπολογισμού για την ανέγερση οποιουδήποτε δημόσιου κτιρίου λαμβάνεται από το φορέα πρόνοια, ώστε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου να διατίθεται για τον εμπλουτισμό του με έργα τέχνης».  

13.Στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αποκεντρωτικά πολιτιστικά προγράμματα που θα συνέβαλλαν στη δημιουργία μικρότερων κλιμακίων συμφωνικών ορχηστρών. Αυτά έχοντας ως βάση τους δήμους, θα μπορούσαν να στηρίζουν πολιτιστικά και τις ευρύτερες περιοχές πέραν των αστικών κέντρων.  

 

 

 

Home