Απαντά στο ΑΚΕΛ για ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων το υπ. Εργασίας

Απαντά στο ΑΚΕΛ για ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων το υπ. Εργασίας

Δίνει στην δημοσιότητας τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν

Προς απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις τους Επαρχιακού Γραμματέα του ΑΚΕΛ για την ανάγκη για να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες θα ενισχύουν τα εισοδήματα των εργαζομένων αλλά και πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν τον κοινωνικό τουρισμό δίνοντας τη δυνατότητα στο σύνολο των εργαζομένων αλλά και στο σύνολο του λαού να απολαμβάνουν το κοινωνικό αγαθό των διακοπών που ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά ότι η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια σε εργαζόμενους, στις ευπαθείς ομάδες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα προστάτευσε τις θέσεις εργασίας.

Η κρίση της νόσου COVID-19 σταμάτησε μια 5ετή πορεία εξαιρετικά θετικής προόδου στον τομέα της απασχόλησης. Μεταξύ 2015 και 2019 είχαν δημιουργηθεί 72.118 νέες θέσεις εργασίας, μια καθαρή αύξηση της απασχόλησης της τάξης του 20,9%. Το ίδιο διάστημα, η ανεργία είχε μειωθεί από 16% στο 6,5% σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού είχαν εφαρμοστεί σειρά πολιτικών, περιλαμβανομένων:

  • 25 συνολικά σχέδια επιδότησης της απασχόλησης και της κατάρτισης σε συνδυασμό με πρόσληψη, από τα οποία επωφελήθηκαν 25.000 άνεργοι
  • Ειδικά Σχέδια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας από τα οποία έχουν στηριχθεί πέραν των 210.000 εργαζομένων, αυτοεργοδοτουμένων, ανέργων και εργοδοτών με δαπάνη πέραν των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιτυγχάνοντας μία από τις μικρότερες αυξήσεις ανεργίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εργασίας που διευκολύνει και απλοποιεί τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού,
  • Ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με 30 επιπρόσθετους εξειδικευμένους Σύμβουλους Απασχόλησης,
  • Σχέδιο Αντιμετώπισης της Εποχικότητας, βάσει του οποίου το επίδομα ανεργίας που λάμβαναν εργαζόμενοι μετατρέπεται σε επίδομα κατάρτισης και παραμένουν στην εργασία,
  • Σχέδια κατάρτισης και πλήρως επιδοτούμενης πρόσληψης φροντιστών για άτομα με αναπηρία.

Περαιτέρω, σε ότι αφορά τις προτάσεις του ΑΚΕΛ, όπως καταγράφονται στο δημοσίευμα, σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • Εδώ και δεκαετίες, ο καθορισμός όρων εργοδότησης (μισθός και άλλα ωφελήματα) γίνεται μέσα από ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και στηρίζεται στην τριμερή συνεργασία. Ένα καθόλα επιτυχημένο σύστημα σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.
  • Καθορισμός όρων εργοδότησης μέσω Νομοθετικών ρυθμίσεων χωρίς τη συναίνεση των Κοινωνικών Εταίρων θα διαφοροποίηση τελικά το σύστημα Εργασιακών Σχέσεων.
  • Σε κλάδους όπως τη Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Βιομηχανία, έχουν καθοριστεί όροι εργοδότησης σε Νομοθεσίες που έχουν συμφωνηθεί με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Home