Αυτά προτείνει η Συμμαχία για αντιμετώπιση της κρίσης

Αυτά προτείνει η Συμμαχία για αντιμετώπιση της κρίσης

Βασιζόμενη στα μοντέλα που έχουν ακολουθήσει χώρες του εξωτερικού

Η Συμμαχία Πολιτών, βασιζόμενη στα μοντέλα που έχουν ακολουθήσει χώρες του εξωτερικού, όπως Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ, προτείνει τα εξής:

1) Κατηγοριοποίηση των οικονομικά πληγέντων σε 3 κατηγορίες και αλλαγή των ορισμών  του τι εστί το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, που προτείνει η Κυβέρνηση μέσα από το Νομοσχέδιο. Σκοπός να στοχεύσουμε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη στήριξης:

  • α) Πληγέντες με άμεση ανάγκη
  • β) Απευθείας Πληγέντες
  • γ) Έμμεσα πληγέντες 

2) Για τους άμεσης ανάγκης και απευθείας πληγέντες να μελετηθούν προτάσεις για:

  • α) Αναβολή καταβολής εισφορών και φόρων προς το κράτος
  • β) Παραχώρηση κατευθείαν ρευστότητας για κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών εξόδων (ενοίκιο, ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες)
  • γ) Απευθείας επιχορήγηση μισθολογίου του προσωπικού
  • δ) Μείωση εταιρικού φόρου

Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε, μεταξύ άλλων να μελετηθεί κατά πόσο υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για αξιοποίηση του Κανονισμού «De Minimis» (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) της ΕΕ, για μικρές η πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3) Για τις επιχειρήσεις που έμμεσα επηρεάζονται θα μπορούσε να μελετηθούν:

  • α) Παγοποίηση εταιρικών χρεώσεων
  • β)  Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού για στήριξη
  • γ) Παροχή δανείων μέσω δημιουργίας ειδικού Fund

4) Ν’ ανασταλεί είτε με διάταγμα είτε με νόμο η καταβολή ενοικίου που πληρώνουν μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις για τα επαγγελματικά υποστατικά τους. 

Home