ΕΔΕΚ για ΓεΣΥ: Ο ΠτΔ να αναλάβει πρωτοβουλίες

ΕΔΕΚ για ΓεΣΥ: Ο ΠτΔ να αναλάβει πρωτοβουλίες

Τι λέει η ΕΔΕΚ για το ΓεΣΥ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΔΕΚ για το ΓεΣυ.

Αυτούσια η ανακοίνωση 

Είναι γεγονός ότι όσο περνά ο χρόνος από την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ όλο και περισσότερο επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις και οι ανησυχίες τις οποίες η ΕΔΕΚ έχει εκφράσει αναφορικά με τα προβλήματα που θα προκύψουν με την εφαρμογή του λόγω της ελλιπούς προετοιμασίας και της απουσίας οργανωμένης και συγκροτημένης μεθόδου εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Η ανύπαρκτη προετοιμασία των δημόσιων νοσηλευτηρίων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια σε τέτοιου μεγέθους μεταρρυθμίσεις έχει ως  αποτέλεσμα να παρατηρείται :

1.Δραματική επιδείνωση της κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία και η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

2.Η αδυναμία εξυπηρέτησης των ασθενών τόσο σε επίπεδο προσωπικών γιατρών όσο και σε επίπεδο ειδικών με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Επισημαίνεται επίσης πως για πρώτη φορά παρατηρείται πραγματική έλλειψη φαρμάκων, ενώ δεν είναι καλύτερη η εικόνα και στα κλινικά εργαστήρια.

3 .Τέλος παρατηρείται αδικαιολόγητη  διασπάθιση δημοσίου χρήματος των ώρα που το επίπεδο προσφερόμενης περίθαλψης στους δικαιούχους υποβαθμίζεται.

Εάν συνεχίσει η κατάσταση ως έχει τα χειρότερα έπονται όταν θα εισαχθεί και η δευτεροβάθμια -ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Επειδή δεν αναμένουμε ούτε από το πολιτικό προϊστάμενο του υπουργείου υγείας , ούτε από τον ΟΑΥ αλλά ούτε και από τον ΟΚΥΠΥ , να λάβει άμεσα ενδεδειγμένα μέτρα για βελτίωση της κατάστασης, ο πρόεδρος της δημοκρατίας οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες και με βάση την συσσωρευμένη εμπειρία, να προχωρήσει  σε ρυθμίσεις οι οποίες να παραχωρούν την δυνατότητα στους ασθενείς για ελεύθερη επιλογή γιατρών και νοσηλευτηρίου.

Επίσης επιβάλλεται να γίνουν κινήσεις για  ένταξη αν είναι εφικτό όλων των ειδικών γιατρών στο σύστημα και την παραχώρηση της δυνατότητας στον ασθενή πρόσβασης στους ειδικούς γιατρούς.

Ακόμη πρέπει να ληφθούν μέτρα για αποσυμφόρηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και ορθολογικής αναδιοργάνωσης και τέλος να ληφθούν μέτρα για την σωστή διαχείριση των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη.

Home