Εκστρατεία για την ισότητα εξήγγειλε το ΔΗΚΟ

Εκστρατεία για την ισότητα εξήγγειλε το ΔΗΚΟ

Με τον Πρόεδρό του να επικρίνει την κυβερνητική πολιτική στο θέμα

Για απουσία οράματος και πολιτικής βούλησης, από εκείνους που έχουν την ευθύνη υλοποίησης πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, εξαγγέλλοντας την έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας «Προχωρώ», με θέμα την «Υπο-εκπροσώπηση της γυναίκας, σε Κυβερνητικά Αξιώματα».  

Η εκστρατεία του ΔΗΚΟ μαζί με την Γυναικεία Οργάνωση ΓΟΔΗΚ στοχεύει στη διαφώτιση και την άσκηση πίεσης στην εκτελεστική εξουσία, για ενθάρρυνση της ίσης εκπροσώπησης των φύλων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

 

«Στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κύπρο, η γυναίκα υποεκπροσωπείται στη διακυβέρνηση. Η ισοτιμία ανάμεσα στα φύλα δεν έχει επιτευχθεί παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα.  Απαιτούνται πολύ περισσότερα.  Μεγαλύτερη αδυναμία, η απουσία οράματος και πολιτικής βούλησης, από εκείνους που έχουν την ευθύνη υλοποίησης πολιτικών. Ένα κράτος που έχει αποτύχει στην ίση εκπροσώπηση της γυναίκας σε ηγετικές θέσεις, είναι ένα δυσλειτουργικό κράτος», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.

 

Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, σχεδιάζει στρατηγικές, κυρίως μέσα από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν τις εφαρμόζει αποτελεσματικά.  

Αναφερόμενος σε στοιχεία από διεθνείς φορείς και οργανισμούς, είπε πως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή γυναικών σε υπουργικά συμβούλια, η Κύπρος παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις, από χώρες όπως η Τουρκία, το Σουδάν και το Αφγανιστάν.  

Επίσης, είπε, στην αναφορά “Women in Politics” του “UN Women” το 2019 η Κύπρος βρισκόταν στην 108η θέση, ενώ σήμερα με μόνο μία γυναίκα στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει πέσει στην 149η θέση.  

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE), η Κύπρος βρίσκεται στην 20η θέση από το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολική βαθμολογία, για το 2019, 56,3 ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος που αντανακλά την πρόοδο στα ζητήματα  ισότητας ανέρχεται στις 67,4 μονάδες.  

Ανέφερε ότι ο τομέας που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι αυτός της εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων, με την Κύπρο, το 2019, να σημειώνει βαθμολογία, 28,2 μονάδες. Πρόσθεσε ότι, τα σχόλια της αρμόδιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (CEDAW) για την Κύπρο, δεν ήταν καθόλου κολακευτικά, αφού διαπιστώνει ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που υπάρχουν στην κυπριακή κοινωνία εμποδίζουν την περαιτέρω προώθηση της Ισότητας.  

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι για το Δημοκρατικό Κόμμα, ο τομέας της υποεκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα ευθύνης και σε ηγετικές θέσεις της διακυβέρνησης, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Είναι ώρα, είπε, να κάνουμε περισσότερα σε ό,τι αφορά την Βία κατά των γυναικών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, την εξισορρόπηση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, την ισότιμη πρόσβαση σε μηχανισμούς δικαιοσύνης και νομικών παραπόνων, την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση, την εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στη διαδικασία του προϋπολογισμού (gender budgeting), την εξάλειψη νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας, την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σε όλα τα προγράμματα και πολιτικές (gender mainstreaming), την αποτελεσματική ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Δήμων και Κοινοτήτων, την προώθηση μέτρων, ώστε σύγχρονοι σχεδιασμοί για την εκπλήρωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, να στηρίζονται στη λογική της ισότητας των φύλων.  

Ερωτηθείς κατά πόσο το κόμμα του τάσσεται υπέρ της αρχής της ποσόστωσης στην εκπροσώπηση των δύο φύλων, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι το κόμμα είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να υιοθετήσει την αρχή της ποσόστωσης και σε κρατικές υπηρεσίες, ωστόσο, όπως είπε υπάρχουν συνταγματικά κωλύματα.  

 

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται πολιτικές που να προωθούν την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Στο τέλος της ημέρας αυτά είναι και πολιτικά ζητήματα. Η κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το κατά πόσο έχει δώσει την απαραίτητη πρόσβαση που απαιτείται να έχουν οι γυναίκες σε κυβερνητικές θέσεις και σε κέντρα λήψης αποφάσεων», είπε.  

Πρόσθεσε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα εδώ και καιρό έχει εφαρμόσει την ποσόστωση στο καταστατικό του, ήταν το πρώτο κόμμα που διόρισε γυναίκα υπουργό στη διακυβέρνηση του τόπου και ήταν το πρώτο κόμμα που εξέλεξε βουλευτή γυναίκα. Η προσπάθεια, όπως είπε, είναι μέσα από τη συν διαμόρφωση πολιτικών να βρεθεί ένας τρόπος να ενθαρρυνθούν ο γυναίκες  και να ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική αλλά και να έχουν την ίση εκπροσώπηση που πρέπει να έχουν στη βάση αυτών των πολιτικών και δημοκρατικών διαδικασιών.  

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι ότι έχουμε πετύχει όλα όσα θα έπρεπε και για αυτό ακριβώς το λόγο, εμείς θέλουμε με αυτές τις εκστρατείες να ευαισθητοποιήσουμε και την κοινή γνώμη, αλλά και να αναλάβουμε ένα μερίδιο ευθύνης για να προωθήσουμε την ίση εκπροσώπηση των γυναικών και σε κέντρα λήψεως αποφάσεων, αλλά και να προωθήσουμε νομοθεσίες που να αντιμετωπίζουν τη διάκριση κατά των γυναικών», είπε. Στο δικό της χαιρετισμό, η Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος (ΓΟΔΗΚ), Μαρίας Συκοπετρίτου-Πιερή, είπε ότι για την κατάκτηση της πραγματικής ισότητας, ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών ανέλιξης μεταξύ των φύλων, δεν αρκεί μόνο η θεσμική προστασία, αλλά απαιτείται συνεχής αγώνας κυρίως σε επίπεδο αλλαγής των κοινωνικών αντιλήψεων.  

Εξαγγέλλοντας την  παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης «Προχωρώ», με θέμα την υποεκπροσώπηση της γυναίκας σε κυβερνητικά αξιώματα είπε ότι στόχοι της είναι η  ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ανάγκη δράσης ως προς τη διασφάλιση της ίσης εκπροσώπησης σε κέντρα ευθύνης, η εισαγωγή σύγχρονων θεματικών στον πολιτικό διάλογο, στη λογική της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών ανέλιξης, η ενημέρωση ανδρών και γυναικών, για αυτά που μπορούν να κάνουν, ως προς την αλλαγή της νοοτροπίας καθώς και ενδυνάμωση και η ενθάρρυνση των γυναικών να διεκδικήσουν δυναμικά ίσες ευκαιρίες.  

Η εκστρατεία «Προχωρώ», όπως είπε,  θα περιλαμβάνει διαδικτυακή καμπάνια ενημέρωσης, διοργάνωση εκδηλώσεων, διανομή έντυπου διαφωτιστικού υλικού και έκθεση φωτογραφίας.  

Η εκστρατεία θα κορυφωθεί με διοργάνωση της τελικής μεγάλης εκδήλωσης, με τίτλο «Η απόφαση είναι γένους θηλυκού», την παραμονή της Ημέρας της Γυναίκας, στις 7 Μαρτίου 2020, στις 11πμ, στη Δημοσιογραφική Εστία.  

«Το ανδρικό μονοπώλιο στην πολιτική κυριαρχεί και εμείς είμαστε αποφασισμένες να σπάσουμε τη γυάλινη οροφή και να διαμορφώσουμε πρακτικές που διασφαλίζουν την ισότιμη εκπροσώπηση στα κέντρα λήψεως αποφάσεων», είπε.

Καταλήγοντας ανέφερε, ότι όταν προχωρεί η γυναίκα, προχωρεί και ο τόπος.

ΚΥΠΕ

Home