Ενημερώνει το Εθνικό για τις εξελίξεις στο Κυπριακό ο ΠτΔ

Ενημερώνει το Εθνικό για τις εξελίξεις στο Κυπριακό ο ΠτΔ

Θα ελέγχεις την Κυβέρνηση μέσω του «ΕΞΑΝΤΑ»
Το θέμα συζήτησης

Συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για τις 4 Δεκεμβρίου συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεδρία θα αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό μετά και την άτυπη τριμερή στο Βερολίνο. 

Home