Η. Μυριάνθους: Aνάγκη επένδυσης στην παιδεία και τον πολιτισμό

Η. Μυριάνθους: Aνάγκη επένδυσης στην παιδεία και τον πολιτισμό

Παρέμβαση Η. Μυριάνθους στη Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κ-μ της ΕΕ

Στην ανάγκη επένδυσης στην παιδεία και τον πολιτισμό αναφέρθηκε ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους στην παρέμβαση του εργασίες της 61ης Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC). Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν χθες στο Βουκουρέστι και τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησαν οι βουλευτές Άγγελος Βότσης, Ηλίας Μυριάνθους και η βουλεύτρια Ελένη Σταύρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του θέματος «O ευρωπαϊκός χώρος της εκπαίδευσης ως κινητήριος παράγοντας για την αναμόρφωση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς», ο κ. Μυριάνθους χαιρέτισε τον συμπληρωματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη δημιουργία ενός χώρου ευρωπαϊκής εκπαίδευσης μέχρι το 2025 και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ποικιλομορφίας και της κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας.   

Σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί τον κύριο μοχλό οικονομικής ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε ότι οι αδυναμίες της Ενιαίας Αγοράς που αναδείχθηκαν, αφενός, από την οικονομική κρίση και, αφετέρου, από τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, την τεχνολογική πρόοδο και τις δημογραφικές αλλαγές, πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα, με έμφαση στους νέους και τις ανησυχίες τους.

 

Σε παρέμβασή του επίσης κατά τη συζήτηση του θέματος «Οικονομία βασισμένη στην καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τον κοινωνικό αντίκτυπο: Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην προώθηση της «νέας οικονομίας» της ΕΕ», ο κ. Μυριάνθους χαιρέτισε το επόμενο επταετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας Ευρώπη», με προτεινόμενο προϋπολογισμό 94 δις ευρώ, το οποίο, όπως ανάφερε, αποτελεί την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή επένδυση στην έρευνα και καινοτομία.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ενημέρωσε ο κ. Μυριάνθους, θα επιδιώξει τη βέλτιστη αξιοποίηση των δράσεων του νέου προγράμματος, προκειμένου να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο.

Ο κ. Μυριάνθους επεσήμανε, εξάλλου, τις σημαντικές επιδόσεις της Κύπρου σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή της στο τρέχον Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», όπου μέχρι στιγμής κατατάσσεται στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά στην καθαρή κατά κεφαλή απορρόφηση κονδυλίων. Υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Βουλή των Αντιπροσώπων στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών προκλήσεων, ο κ. Μυριάνθους ανάφερε ότι, μέσω του κοινοβουλευτικού έργου, προωθούνται πρωτοβουλίες για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από το κράτος και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών που απαιτεί η ψηφιακή εποχή.

Ο κ. Μυριάνθους υπογράμμισε, τέλος, ότι οι δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και ότι, ως κοινοβουλευτικοί, «πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε συνδιαμορφωτές αυτής της προσπάθειας, προκειμένου η ΕΕ να αποκτήσει  ηγετικό ρόλο στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο όλων των Ευρωπαίων πολιτών παρέχοντάς τους αναβαθμισμένες υπηρεσίες, ανάμεσα σ’ άλλα, στους τομείς της υγείας και της παιδείας».  

Home