Κ.Ε - MED7: Ο ΠτΔ θα θέσει το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων

Κ.Ε - MED7: Ο ΠτΔ θα θέσει το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων

"Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει, επίσης, την ευκαιρία στο πλαίσιο της Συνόδου, να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές"

Γραπτή δήλωση  εξεδωσε ο Κυβερνητικός Εκπροσώπος κ. Πρόδρομου Προδρόμου για τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σύνοδο Κορυφής των νοτίων κρατών – μελών της ΕΕ (MED7).

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης μεταβαίνει αύριο στη Βαλέτα, της Μάλτας, προκειμένου να συμμετάσχει στην 6η Σύνοδο Κορυφής των νοτίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΜΕD7).

Η Σύνοδος των «7» στοχεύει στην αναζήτηση συγκλίσεων και τον καθορισμό κοινών θέσεων των νοτίων χωρών σε ζητήματα που αφορούν την πορεία της ΕΕ, τις σύγχρονες προκλήσεις και γενικότερα το μέλλον της Ευρώπης. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το ενδιαφέρον της Συνόδου επικεντρώνεται στις διεργασίες και αναζητήσεις για τη συγκρότηση και την ηγεσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μετά τις πρόσφατες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει ωστόσο την ευκαιρία να ενημερώσει και να θέσει το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων, των έκνομων ενεργειών και της παραβίασης της Α.Ο.Ζ. της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο γενικό μέρος και στην Ολομέλεια της Συνόδου θα γίνει αποτίμηση των αποτελεσμάτων των εκλογών και συζήτηση για τις επιλογές στα ανώτατα αξιώματα της ΕΕ και θα συζητηθούν οι προτεραιότητες της Ένωσης, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής ατζέντας, με έμφαση στα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τη Μεσόγειο, όπως το μεταναστευτικό καθώς και η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη σε συνάρτηση με την ψηφιακή προοπτική. Η Ολομέλεια θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης (Valetta Declaration).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει, επίσης, την ευκαιρία στο πλαίσιο της Συνόδου, να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και οι άλλοι έξι ηγέτες θα παρακαθίσουν σε δείπνο εργασίας όπου θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα που αφορούν τη Μεσόγειο, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας.

Home