Κοινή Διακήρυξη-Πλήρης στήριξη σε Κυπριακό & Τουρκικές προκλήσεις

Κοινή Διακήρυξη-Πλήρης στήριξη σε Κυπριακό & Τουρκικές προκλήσεις

Τα κύρια σημεία της Κοινής Διακήρυξης που αφορούν την Κύπρο

Την στήριξη τους σε Κυπριακό και Τουρκικές προκλήσεις εξέφρασαν οι ηγέτες Ελλάδας και Αιγύπτου προς την Κύπρο με τη Κοινή Διακήρυξη Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου, μετά την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, στο Κάιρο, σήμερα, 8 Οκτωβρίου, 2019.

Τα σημεία που αφορούν την Κύπρο:

Οι ηγέτες επανέλαβαν την αμέριστη στήριξη τους στις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Καλούν την Τουρκία να τερματίσει τις προκλητικές της ενέργειες και να συμβάλει εποικοδομητικά και κατά τρόπο απτό στην επανέναρξη μιας δομημένης και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης για μια συνολική και διαρκή λύση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ των ΗΕ.

Μια τέτοια λύση θα πρέπει να είναι συμβατή με την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της ΕΕ και να διασφαλίζει πλήρως την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της. Προς τον σκοπό αυτό, ο τερματισμός των αναχρονιστικών εγγυήσεων και η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση για την Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος.

Τόνισαν ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν το μοναδικό πλαίσιο μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί λύση.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβέρνησης εξέφρασαν μεγάλη ανησυχία αναφορικά με την παρούσα κλιμάκωση εντός των θαλασσίων ζωνών στο ανατολικό μέρος της Μεσογείου, ιδιαίτερα καταδίκασαν έντονα τις συνεχιζόμενες ενέργειες της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και των θαλασσίων υδάτων της, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, καθώς και τις νέες απόπειρες να διεξάγει παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, σε θαλάσσιες περιοχές που έχουν ήδη οριοθετηθεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της περιοχής κάτι που απειλεί την ευρύτερη σταθερότητα, ειρήνη και ασφάλεια στη Μεσόγειο. Τόνισαν τη σημασία για σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε κράτους στις θαλάσσιες ζώνες του, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ως προνοείται από τη Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, και ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό όλων των παράνομων διερευνητικών δραστηριοτήτων.

Επιπρόσθετα, οι ηγέτες καταδίκασαν τις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο οι οποίες γίνονται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

 

Home