Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

ΟΑΣΕ: Υιοθέτησε ψήφισμα για ρόλο κοινοβουλίων κατά διαφθοράς

Offsite Team -
05.07.2019

ΟΑΣΕ: Υιοθέτησε ψήφισμα για ρόλο κοινοβουλίων κατά διαφθοράς

Thumbnail
Παρουσίαση ψηφίσματος από Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ ομόφωνα υιοθέτησε ψήφισμα για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, το οποίο παρουσίασε η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής των Αντιπροσώπων Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στο πλαίσιο της 28η ετήσιας συνόδου της, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο.   

Το ψήφισμα θα αποτελέσει μέρος της Διακήρυξης της Συνόδου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το ΚΥΠΕ με την κ. Χαραλαμπίδου, η ίδια ανέφερε ότι η ιδέα του ψηφίσματος προήλθε μετά από το Συνέδριο του ΟΑΣΕ, στη Ρώμη, τον περασμένο Νοέμβριο, με θέμα την ανάπτυξη στρατηγικών κατά της διαφθοράς για την ψηφιακή εποχή, στο οποίο συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΑΣΕ Thomas Greminger και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ George Tsereteli. 

Το ψήφισμα ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Διεθνών Σχέσεων της Βουλής και κατατέθηκε στον οργανισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΚΣ ΟΑΣΕ. Υιοθετήθηκε ομόφωνα μετά από συζήτηση μίας περίπου ώρας.

«Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες Διεθνών Σχέσεων της Βουλής για την άριστη συνεργασία», είπε η κ. Χαραλαμπίδου.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα ανέφερε ότι είναι ένα ψήφισμα το οποίο «δίνει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές πως πρέπει να τηρούνται οι αρχές διαφάνειας από πλευράς κοινοβουλίων και κρατών μελών». «Από εκεί και πέρα κτίζουμε συνέχεια και θα κτίσουμε και πάνω σ’ αυτό το ψήφισμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην παρέμβασή της ενώπιον του σώματος και αναλύοντας τις πρόνοιες του ψηφίσματος η Κύπρια βουλευτής τόνισε την εξέχουσα σημασία που αποδίδεται στο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και στην ανάγκη ρύθμισης ζητημάτων, όπως του βουλευτικού ασυμβιβάστου και της σύγκρουσης συμφέροντος, ενώ τόνισε την ανάγκη διασφάλισης υψηλού επιπέδου διαφάνειας σε ό,τι αφορά στη δραστηριοποίηση ομάδων άσκησης πίεσης εντός των κοινοβουλίων.  

Η κ. Χαραλαμπίδου επεσήμανε επίσης πρόνοιες που αφορούν στην προστασία βουλευτών, δημοσιογράφων, μελών μη κυβερνητικών οργανισμών και των πληροφοριοδοτών (whistleblowers) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, σε περίπτωση απειλών κατά της προσωπικής ασφάλειας των ιδίων ή της οικογένειάς τους.  Επιπλέον, η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε τη σημασία προνοιών που αφορούν στην ανάγκη επικύρωσης σχετικών διεθνών συμβάσεων, ενώ, αναγνωρίζοντας το θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί, είπε ότι η συνεργασία τόσο των εθνικών κοινοβουλίων όσο και της ΚΣ ΟΑΣΕ με αυτούς τους οργανισμούς είναι αμοιβαία επωφελής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάνοντας δε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της δικαστικής εξουσίας, είπε ότι η εξάλειψη της διαφθοράς είναι αδύνατη χωρίς μια ισχυρή δικαστική εξουσία, η οποία να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη, εφοδιασμένη με την απαραίτητη νομοθεσία και να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας.  

Αναφερόμενη στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας σημείωσε ότι το ψήφισμα αναγνωρίζει την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ, προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική διερεύνηση περιπτώσεων διαφθοράς, ιδίως μέσω της ερευνητικής δημοσιογραφικής.  Κρούοντας δε τον κώδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που δύναται να έχει η συγκέντρωση εξουσίας στα ΜΜΕ, η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε  την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης του πλουραλισμού στον τομέα αυτό.  

Το ψήφισμα

Μεταξύ άλλων, το ψήφισμα «ενθαρρύνει τα κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την υπάρχουσα νομοθεσία κατά της διαφθοράς και να διασφαλίσουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας» και όπως προχωρήσουν στην επικύρωση των σχετικών διεθνών συνθηκών.· 

Προτείνει όπως, στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα εθνικά κοινοβούλια παρακολουθούν την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις Κυβερνήσεις μας, όπως προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στον ΟΑΣΕ, καθώς και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς GRECO, τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),

Προτρέπει όλα τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ «να διασφαλίσουν την προστασία των πληροφοριοδοτών, των μελών σχετικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, των Μελών των Κοινοβουλίων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και των δημοσιογράφων που ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία, μέσω και της παροχής ειδικής προστασίας που να κατοχυρώνεται στη νομοθεσία».·

Καλεί τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ να απελευθερώσουν τους δημοσιογράφους που κρατούνται για αποκάλυψη διαφθοράς,

Επαναλαμβάνει ότι τα μέλη των κοινοβουλίων πρέπει «να τηρούν οι ίδιοι αυστηρά πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας και καλεί τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης». Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την θέσπιση νομικά δεσμευτικών κωδίκων δεοντολογίας για μέλη κοινοβουλίων, την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων μέσω κατάλληλης νομοθεσίας που να ενσωματώνει τα σχετικά διεθνή πρότυπα, τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ομάδων άσκησης πίεσης, με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό διαφάνειας.

Ζητεί από τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών «μέσω σχετικών νομοθετικών μέτρων να διασφαλίσουν την τήρηση των υψηλότερων προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά στον διορισμό και την αξιολόγηση των μελών του δικαστικού σώματος».·

Καλεί τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων να συμμετάσχουν ενεργά σε διεθνείς φορείς, ιδίως στην GRECO και ενθαρρύνει την καθιέρωση στενότερης συνεργασίας με αυτήν.

Τονίζει ότι, «δεδομένης της διασύνδεσης διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, οι βουλευτές που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να τυγχάνουν προστασίας, προκειμένου να διατηρείται η ανεξαρτησία τους».

Ενθαρρύνει επίσης τα εθνικά κοινοβούλια να διοργανώνουν ετησίως, δημόσια συζήτηση για την πορεία των εθνικών πολιτικών κατά της διαφθοράς.

Home