Π. Προδρόμου: «Η διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ χρεοκόπησε την χώρα»

Π. Προδρόμου: «Η διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ χρεοκόπησε την χώρα»

Δεν είναι έρευνα αλλά έλεγχος για τα διαβατήρια, λέει ο Προδρόμου

Αυτούσια η απάντηση της κυβέρνησης:

"Δεν είναι καινούριοι οι σημερινοί ισχυρισμοί του ΑΚΕΛ.Κατ’ επανάληψη το ΑΚΕΛ έχει δηλώσει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτή τη διακυβέρνηση. Αλλά όταν επιχείρησε να επαναφέρει τη δική του διακυβέρνηση, που χρεοκόπησε τη χώρα, η απάντηση του λαού ηταν «όχι». 

Όσον αφορά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πρόσθετο έλεγχο σε παλαιότερες εγκρίσεις, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Προγράμματος, ας γίνει κατανοητό ότι αυτή αφορά εσωτερικό έλεγχο των αιτήσεων, με τη χρήση πρόσθετων εργαλείων και μεθόδων που διατίθενται σήμερα και όχι κάποια έρευνα. Θα περάσουν από πρόσθετο έλεγχο όλες οι εγκεκριμένες αιτήσεις και μεταξύ αυτών και εκείνες από προηγούμενες διακυβερνήσεις. Επομένως οι υποδείξεις του ΑΚΕΛ δεν έχουν καμία βάση. 

Σχετικά με τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με ναύλωση αεροσκάφους, το ΑΚΕΛ θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτές αποφασίζονται μέσα από διαδικασίες προσφορών και επομένως δεν ευσταθούν εκείνα τα οποία ισχυρίζεται."

Home