Πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση της Παράλληλης Βουλής

Πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση της Παράλληλης Βουλής

Ο στόχος της Παράλληλης Βουλής

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα η Ιδρυτική Συνέλευση της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Σε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης αναφέρθηκε στη δημιουργία του θεσμού της Παράλληλης Βουλής με στόχο την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η πολιτότητα, η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια. 

Όπως είπε ο κ. Συλλούρης, η Παράλληλη Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Εξήγησε ότι για την εξέταση των εν λόγω θεμάτων θα συσταθούν στην παρούσα φάση οι ακόλουθες επιτροπές  και αργότερα, θα εφαρμοστεί ο Κανονισμός της Παράλληλης Βουλής.

  1. Επιτροπή για την Ψηφιακή Οικονομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.
  2. Επιτροπή Υγείας.
  3. Επιτροπή για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.      

Πρόσθεσε ότι το νομοθετικό σώμα, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Παράλληλων Βουλών, θα έχει τη δυνατότητα να αφουγκράζεται τις ανησυχίες, τα προβλήματα των πολιτών και να συμβάλλει στην επίλυσή τους.  Περαιτέρω, είπε, θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, τον επιχειρηματικό και επιστημονικό κόσμο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής και να συμπορευτεί με τα καλέσματα των καιρών για καινοτομία, τεχνολογική εξέλιξη και ψηφιακή ενσωμάτωση.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός των Παράλληλων Βουλών αποτελεί ένα πρωτοπόρο εγχείρημα που έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων κοινοβουλίων, καθώς και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών, όπως η Διακοινοβουλευτική Ένωση και Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, ως παράδειγμα καλής πρακτικής για ενδυνάμωση και ενίσχυση της συμβολής των πολιτών στην εκπόνηση πολιτικών», ανέφερε ο κ. Συλλούρης.

Ανέφερε ότι η λειτουργία των έξι Παράλληλων Βουλών και η συμμετοχή σε αυτές, δίνει τη δυνατότητα στις παραγωγικές δυνάμεις και τον επιχειρηματικό κόσμο να προσφέρουν την εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία τους αλλά και τη συσσωρευμένη εμπειρία τους, με σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό.

«Αναμένουμε ότι κάθε Παράλληλη Βουλή θα αποτελεί ένα ανοιχτό φόρουμ ιδεών και εισηγήσεων με σκοπό την προώθηση δράσεων», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε ότι τα πορίσματα όλων των Παράλληλων Βουλών θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές με τη βοήθεια των Υπηρεσιών της Βουλής, με στόχο την προώθησή τους μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά και την κοινοποίησή τους στην εκτελεστική εξουσία και άλλους φορείς.

Υπενθύμισε ακόμη ότι από τα τρία συνέδρια που διοργάνωσε η Βουλή για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, προέκυψαν συγκεκριμένες δράσεις, που μπορούν να εξεταστούν, αλλά και να διευρυνθούν από τις Παράλληλες Βουλές, και επηρέασαν κάποιους σχεδιασμούς της εκτελεστικής εξουσίας.

ΚΥΠΕ

Home