Προβλήματα στα Πόθεν Έσχες των βουλευτών

Προβλήματα στα Πόθεν Έσχες των βουλευτών

Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες θα έχει νέα συνεδρία στις 23/9

Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, σε  σημερινή της συνεδρία, προέβη σε επισκόπηση των υποβληθεισών από τους βουλευτές που εκλέγηκαν στις βουλευτικές εκλογές την 30ή Μαΐου 2021 δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου (Αρ. Νόμου 49(Ι) του 2004).

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Συναφώς, από την εν λόγω επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι-

(α)     Όλα τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων υπέβαλαν εμπροθέσμως τις οικείες δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, ήτοι εντός τριών μηνών από την ανάληψη του αξιώματός τους, στις 10 Ιουνίου 2021.

(β)     Τα Μέρη Α΄ και Γ΄ των υποβληθεισών δηλώσεων αναρτήθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 αυτούσια και χωρίς περαιτέρω έλεγχο ουσίας, στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8(1) της οικείας νομοθεσίας, εξαιρουμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαγράφηκαν, επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

Συναφώς και από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώθηκαν ορισμένα προβλήματα σε σχέση με την απόδοση της ορθής εικόνας και ενδεχομένως την ορθή αποτύπωση των ζητούμενων από τα υπόχρεα πρόσωπα στοιχείων, όπως και προβλήματα ομοιομορφίας τα οποία παρεμποδίζουν τον ευχερή και εκ πρώτης όψεως έλεγχο ορθότητας.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Για όλους αυτούς τους λόγους, δόθηκαν οδηγίες στην ειδικά συσταθείσα υπηρεσιακή ομάδα της Βουλής να διεξέλθει εκ νέου όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις, και αφού καταγραφούν οι εκ πρώτης όψεως παρατηρηθείσες ελλείψεις και κενά, η αρμόδια Επιτροπή θα συνέλθει και πάλι την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021 για να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειές της, όπως και για το ενδεχόμενο να καλέσει τους επηρεαζόμενους να συμπληρώσουν τα όποια κενά και ελλείψεις κατά τον δέοντα τρόπο.

Home