Πρόταση νόμου ΕΔΕΚ μετά πυρκαγιές Ακάμα

Πρόταση νόμου ΕΔΕΚ μετά πυρκαγιές Ακάμα

Τι προνοεί η πρόταση νόμου

Πρόταση νόμου κατέθεσε η ΕΔΕΚ μετά τη χθεσινή πυρκαγιά στον Ακάμα

Μετά από τη χθεσινή πυρκαγιά στον Ακάμα, η ΕΔΕΚ κατέθεσε σήμερα πρόταση νόμου που προνοεί την απαγόρευση αλλαγής ζωνών ή χρήσεων σε εκτάσεις ή και σε γειτνιάζουσες περιοχές εκτάσεων που κάηκαν από πυρκαγιά.

Όπως αναφέρει η ΕΔΕΚ: “Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να σταλεί το σαφές μήνυμα σε όσους επίδοξους προσβλέπουν ότι μέσω της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί δημόσιο αγαθό, δεν θα προχωρήσουν στις αναπτύξεις τις οποίες επιθυμούν για δικό τους όφελος και όπως οι ίδιοι κρίνουν ότι είναι θεμιτό. Αυτή τους η στάση και συμπεριφορά είναι κατακριτέα και δεν θα γίνει αποδεκτή.

Το κράτος οφείλει να εξετάσει τρόπους και αντισταθμιστικά μέτρα προς τους ιδιοκτήτες που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους που να είναι θεμιτά και πλήρως συμβατά με τη νομοθεσία, να σέβονται το περιβάλλον και να μην αλλοιώνουν ούτε να προκαλούν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα του τόπου”.

Home