Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Ψηφίστηκαν νομοθεσίες σύσταστης κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας

Offsite Team -
12.07.2019

Ψηφίστηκαν νομοθεσίες σύσταστης κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας

Thumbnail
Ποια είναι τα νομοσχέδια

Με 30 ψήφους υπέρ, 19 εναντίον και 2 αποχές η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους τα δύο νομοσχέδια με τα οποία θα δημιουργηθεί η κρατική εταιρεία αεροναυτιλίας, που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του τμήματος πολιτικής αεροπορίας.

 

Ο ένας νόμος ρυθμίζει τη μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας σε κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου.

 

Με τον δεύτερο νόμο καταργούνται οι διατάξεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίες περιλήφθηκαν στον πρώτο νόμο.

 

Στον πρώτο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων, η διαδικασία μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην εταιρεία, η διαδικασία μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας στην εταιρεία, ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του συμβουλίου.  

Επίσης γίνεται  καθορισμός των αρμοδιοτήτων της εταιρείας, το ελάχιστο περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας, η σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών, οι πηγές εσόδων της εταιρείας και oι σκοποί διάθεσης αυτών καθώς και η εργοδότηση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλου προσωπικού στην εταιρεία που εργοδοτούνταν στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας πριν από την εν λόγω μεταβίβαση.  

Περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού της εταιρείας το οποίο εργοδοτείτο στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας πριν από την εν λόγω μεταβίβαση, τη διάλυση της εταιρείας, τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS) από την ίδια την εταιρεία και τα ποινικά αδικήματα.  

Περαιτέρω περιέχει εισηγήσεις του εκπροσώπου του Γενικού Λογιστηρίου για προσθήκη προνοιών που αφορούν τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας στην εταιρεία, ούτως ώστε οι πρόνοιες του νομοσχεδίου να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Δηµοσιονοµικής Ευθύνης και του Δηµοσιονοµικού Πλαισίου Νόμου.

Περιλαμβάνονται ακόμα, εισηγήσεις των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αναφορικά με τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών τους, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας και επανένταξής τους στη δημόσια υπηρεσία και με τους όρους που θα περιληφθούν στις ατομικές συμβάσεις εργασίας προσώπων που δεν είναι μέλη συντεχνίας ή δεν εκπροσωπούνται από νόμιμη συντεχνία, ούτως ώστε αυτοί να συνάδουν με τους όρους της συλλογικής σύμβασης.

Επίσης περιλήφθηκαν εισηγήσεις των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με τη χρονική περίοδο που παρέχεται στην εταιρεία, για να αποφασίσει κατά πόσο θα παρέχει η ίδια υπηρεσίες επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS), καθώς και την υποχρέωσή της να εργοδοτήσει τους υπαλλήλους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου οι οποίοι παρείχαν τις εν λόγω υπηρεσίες στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας πριν από την εν λόγω μεταβίβαση, σε περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες αυτές.  

Τροπολογία της ΕΔΕΚ ώστε το μέλος του προσωπικού της εταιρείας που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες του Συμβουλίου ως πλήρες μέλος, έχοντας δικαίωμα ψήφου για όλα τα θέματα, απορρίφθηκε οριακά με 21 ψήφους υπέρ και 21 ψήφους εναντίον.  

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών Γιώργος Προκοπίου είπε πως μετά από 12 χρόνια συζητήσεων ψηφίστηκε τελικά ο νόμος για την κρατική εταιρεία αεροναυτιλίας.  

Home