Πυρκαγιές & πανδημία συζήτησαν Αννίτα -επικεφαλής Ε.Ε. στην Κύπρο

Πυρκαγιές & πανδημία συζήτησαν Αννίτα -επικεφαλής Ε.Ε. στην Κύπρο

Αντάλλαξαν απόψεις για διάφορα θέματα

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε σήμερα τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο, με την ευκαιρία της αναχώρησής του από την Κύπρο.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε εκτίμηση για τη σημαντική προσφορά και το έργο του κ. Παπαδόπουλου, ως ενός πιστού, όπως ανέφερε, φίλου της Κύπρου, με βαθιά γνώση του κυπριακού προβλήματος και για την ενεργό δράση του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΑΝΝΙΤΑ

Κατά τη συνάντηση, αντηλλάγησαν απόψεις αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεσπόζουσες την υγειονομική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Υπογραμμίστηκε, εκατέρωθεν, η σημασία της αλληλεγγύης και του συντονισμού στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματικήδιαχείρισή τους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις κρίσεων, όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Κύπρο, Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Επείγει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση, τόνισε η κα Δημητρίου, προωθώντας στο επίπεδο της Ένωσης μια προσέγγιση που να εστιάζει στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των νέων για την κλιματική αλλαγή και τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις της στο περιβάλλον.

Συναφώς, κοινή ήταν η διαπίστωση για την κομβική συγκυρία στην οποία διεξάγεται η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Η κα Δημητρίου υπογράμμισε τη βούληση και την ετοιμότητα της ίδιας και της Βουλής των Αντιπροσώπων γιαενεργή και εποικοδομητική συμμετοχή στις εργασίες της Διάσκεψης, με σκοπό την παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

Home