Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Σε συστάσεις προς το ΥΠΕΞ προβαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Offsite Team -
03.06.2019 - 17:20

Σε συστάσεις προς το ΥΠΕΞ προβαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Thumbnail
Τι αναφέρει στην έκθεσή της για το ΥΠΕΞ, η Ελεγκτική Υπηρεσία

Σε σειρά συστάσεων προς το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία ύστερα από διαπιστώσεις και ευρήματα που προέκυψαν στη διάρκεια οικονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης που διεξήγαγε στο Υπουργείο για το έτος που έληξε στις 31.12.2017.

 

Ανάμεσα στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντοπίζεται μια περίπτωση «αντικανονικής πληρωμής εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρώην Πρέσβη». Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, από την 1.1.2010 μέχρι τις 31.8.2013, καταβλήθηκε από την Κυπριακή Πρεσβεία σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στον πρώην Πρέσβη συνολικό ποσό €25.508, για έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ιδίου και της συζύγου του.

Ποσό €5.208 αφορούσε κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων που πληρώθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς και φαρμακεία στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι τα πλείστα εντάλματα πληρωμής εξουσιοδοτήθηκαν από τον ίδιο και κάποια από τον λογιστή της Πρεσβείας, ενώ ο ελέγχων λειτουργός του προαναφερόμενου κονδυλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας.

Όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, το ποσό των €5.208 δεν το δικαιούτο, εφόσον δικαιούτο δωρεάν περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια ενόσω διέμενε στην Κύπρο.  

Σε μια άλλη περίπτωση, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει «σοβαρές παρατυπίες κατά την έκδοση θεωρήσεων εισόδου από την Πρεσβεία στο Αμμάν». Σύμφωνα με έκθεση του πρώην Πρέσβη στο Αμμάν, ημερομηνίας 29.10.2015, η οποία υποβλήθηκε στον Γενικό Διευθυντή ΥΠΕΞ, από τον Αύγουστο 2015 αντιλήφθηκε ότι υποβαλλόταν κυρίως από συγκεκριμένα ταξιδιωτικά γραφεία, σημαντικός αριθμός αιτήσεων διπλής εισόδου από Κούρδους του Ιράκ οι οποίοι δεν φαινόταν να πληρούσαν τα κριτήρια για εξασφάλιση θεώρησης εισόδου, καθότι τα περισσότερα στοιχεία που αφορούσαν τους αιτητές, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί και πιστοποιητικά εργοδότησης ήταν πλαστά. 

Από επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Διαβατηρίων (ΚΕΔ) στο αεροδρόμιο Λάρνακας ενημερώθηκε ότι το 80% από αυτούς που πήραν θεώρηση διπλής εισόδου έφυγαν από την Κύπρο για Βουλγαρία, Ρουμανία ή Κροατία, 10% ήταν στην Κύπρο και 10% επέστρεψαν στο Ερμπίλ. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, στις 11.9.2015 έγινε αποδεκτό το αίτημά του να τερματιστεί η έκδοση διπλής άδειας εισόδου. 

 

Επιπρόσθετα, από διερεύνηση στις θεωρήσεις διπλής εισόδου διαφάνηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ εκδιδόταν θεώρηση διπλής εισόδου ή πολλαπλής εισόδου αξίας €60, εκδιδόταν απόδειξη είσπραξης μονής εισόδου αξίας €20.  

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, τον Δεκέμβριο 2015 διενεργήθηκε έρευνα από λειτουργό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκαν για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, κατέδειξαν ότι το Δημόσιο απώλεσε έσοδα ύψους €11.240 κατά την πιο πάνω περίοδο.

Στην έκθεσή της για το ΥΠΕΞ, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ακόμα ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν υποβλήθηκαν στο Κέντρο οι συμβάσεις απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών (ΔΑ) στο εξωτερικό ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απεστάλησαν επιστολές προσφοράς εργασίας αντί συμβάσεις εργασίας. Εντοπίζει ακόμα μη ορθή τήρηση των βιβλίων κίνησης οχημάτων των ΔΑ, μη αποστολή πιστοποιητικών φυσικής καταμέτρησης περιουσιακών στοιχείων από αρκετές ΔΑ, ενώ σε αρκετές ΔΑ παρόλο που διενεργείται φυσική καταμέτρηση των μετρητών στην κατοχή του Ταμία, εντούτοις δεν γίνεται συμφιλίωση με το Βιβλίο Ταμείου. Επίσης δεν διενεργείται αιφνιδιαστικός έλεγχος των εισπράξεων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κατά παράβαση των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών.                

Εντοπίζει περαιτέρω μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων στις ΔΑ, καθώς και έλλειμμα στο Μικρό Ταμείο στην πρεσβεία Βρυξελλών (της οποίας η λειτουργία αναστάληκε το 2016) ύψους €8.160, για το οποίο το Υπουργείο ήταν ενήμερο από το 2004. Το έλλειμμα δεν διερευνήθηκε και δεν τακτοποιήθηκε παρά την παρέλευση 13 ετών, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.  

Αναφέρεται ακόμα σε μη αξιοποίηση/αποδέσμευση οικοπέδου στην Καμπέρα και σε σύναψη συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών χωρίς να ακολουθηθούν οι  νενομισμένες διαδικασίες της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.  

Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση επιδομάτων, η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει σε σύσταση για μείωση του γενικού επιδόματος εξωτερικού που παραχωρείται στους Πρέσβεις, για αναθεώρηση του υφιστάμενου σχεδίου επιδόματος ενοικίου και για αναθεώρηση του εκπαιδευτικού επιδόματος που παραχωρείται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για τα τέκνα τους.  

Διαπιστώνονται ακόμα μη έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των καθυστερημένων εσόδων των Επίτιμων Προξενείων με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερημένα έσοδα 14  ετών με ορατό τον κίνδυνο μη είσπραξης τους, μη φορολόγηση Κυπρίων υπηκόων που προσλαμβάνονται στις Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας με όρους επιτόπιου προσωπικού, ενημέρωση των Μητρώων Περιουσιακών Στοιχείων του ΥΠΕΞ και μη υποβολή του Πιστοποιητικού Φυσικής Καταμέτρησης στη Γενική Λογίστρια και στην Ελεγκτική Υπηρεσία.  

Αναφέρεται, εξάλλου, ότι σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέχρι τις 31.12.2017 λειτουργούσαν 48 Διπλωματικές Αποστολές και συγκεκριμένα 38 Πρεσβείες, 5 Ύπατες Αρμοστείες, 4 Μόνιμες Αντιπροσωπείες και 1 Αντιπροσωπεία  (επιπλέον λειτουργούσαν ακόμη 6 Γενικά Προξενεία κάτω από Διπλωματικές Αποστολές).  Σημειώνεται ότι πέραν των Διπλωματικών Αποστολών λειτουργούν και άλλες Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, όπως Εμπορικά Κέντρα, Πολιτιστικά Κέντρα, Γραφεία Ναυτιλίας, Γραφεία Τουρισμού κ.λπ. που σε μερικές περιπτώσεις συστεγάζονται στα οικήματα των Πρεσβειών. Κατά το έτος 2017 καταβλήθηκαν ενοίκια για τα οικήματα των Πρεσβειών και των πρεσβευτικών κατοικιών, καθώς και έξοδα συντήρησης ύψους €5.499.794 και €124.453 σε σύγκριση με €4.997.930 και €112.943 για το 2016, αντίστοιχα.

Home