Στο Στρασβούργο για την διαφθορά η Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Στο Στρασβούργο για την διαφθορά η Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Επαφές με διεθνείς αξιωματούχους από ΟΟΣΑ, GRECO, Moneyval και Συμβούλιο της Ευρώπης για την Χαραλαμπίδου - Τι συζήτησαν

Η πάταξη της διαφθοράς βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών επαφών που πραγματοποίησε η Βουλευτής και Ειδική Αντιπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

H Ειρήνη Χαραλαμπίδου πραγματοποίησε συνάντηση στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) κ. Gianluca Esposito, τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, (Moneyval) κ. Matthias Kloth, τον Αναπληρωτή Εκτελεστικό Γραμματέα της GRECO κ. Bjorn Janson και τον Ανώτερο Νομικό Σύμβουλο της GRECO κ. Gerald Dunn. 

Η κα Χαραλαμπίδου υπογράμμισε ότι η διαφθορά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημοκρατία, την οικονομία αλλά και για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξήρε τη σημαντική συμβολή της GRECO στις προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησής της, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης κάποιων Κυβερνήσεων για εφαρμογή των συστάσεών της.

Τόνισε σε αυτό το πλαίσιο ότι η ανάπτυξη συνεργειών της GRECO με την ΚΣ ΟΑΣΕ, όπως και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα είναι αμοιβαία επωφελής, θέση με την οποία συμφώνησε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της GRECO. Ο ίδιος υπογράμμισε δε ότι τα Μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή των συστάσεων της GRECO, υιοθετώντας προληπτική στάση και αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και την ευθύνη που υπέχουν έναντι στους λαούς τους οποίους εκπροσωπούν. 

Η κ. Χαραλαμπίδου εξήρε το ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η Moneyval για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενώ υπογραμμίστηκε εκατέρωθεν ότι η διαφθορά επιδεινώνει τους εν λόγω κινδύνους.

Τέλος, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε συνάντηση με την κ. Valerie Clamer επικεφαλής της Γραμματείας της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Κανονισμό, τις ασυλίες και τα θεσμικά ζητήματα. Στη συνάντηση η κ. Χαραλαμπίδου έτυχε ενημέρωσης για τον Κώδικα Δεοντολογίας που δεσμεύει τα μέλη της ΚΣΣΕ, ο οποίος στοχεύει στην αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφέροντος, ενισχύοντας τη διαφάνεια, ενώ συζητήθηκαν και οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του.

Παράλληλα η κα. Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε χθες συνάντηση στην έδρα του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι, με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Jeffrey Schlagenhauf, τον Αναπληρωτή Επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Διακυβέρνησης κ. Julio Bacio Terracino, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Δημοσιονομικών Υποθέσεων κα Mathilde Mesnard και άλλους αξιωματούχους του Οργανισμού, αρμόδιους για ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Στη συνάντηση, υπογραμμίστηκε η κοινή διαπίστωση ότι κανένα κράτος δεν είναι απρόσβλητο από τη διαφθορά και ότι το φαινόμενο έχει διαβρωτικές για τη δημοκρατία επιπτώσεις, καθότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και προκαλεί απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Εξαίροντας το πολυσχιδές έργο του ΟΟΣΑ στο ζήτημα της πρόληψης και πάταξης της διαφθοράς, η κ. Χαραλαμπίδου αντάλλαξε απόψεις για τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του ΟΟΣΑ και της Κ.Σ. ΟΑΣΕ.

Τόνισε δε ότι τέτοιες συνέργειες μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών για επίτευξη των κοινών στόχων προς αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, θέση με την οποία συμφώνησαν οι συνομιλητές της. Επεσήμανε, ακόμη, την ανάγκη καθιέρωσης δομημένης συνεργασίας και ανταλλαγής επαφών και με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών του ΟΟΣΑ. 

Δείτε φωτογραφίες:

Home