Συμμετοχή Συλλούρη στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση Κοινοβουλίων

Συμμετοχή Συλλούρη στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση Κοινοβουλίων

Τι ανέφερε ο κ. Συλλούρης στην ομιλία του

Στην έναρξη των εργασιών της Προπαρασκευαστικής Συνάντησης, για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί το 2020, συμμετείχε σήμερα στη Γενεύη ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης Συλλούρης.

Ρόλος εθνικών κοινοβουλίων

Σε ανακοίνωσή της, η Βουλή αναφέρει ότι κατά την εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Συλλούρης, αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω κοινών πρωτοβουλιών, δράσεων και συνεργειών, προς επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Τριήμερης Συναντήσεις 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Συλλούρης υπογράμμισε τη σημασία θεσμοθέτησης των Τριμερών Συναντήσεων, στις οποίες συμμετέχει η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως απαραίτητων εργαλείων προς την κατεύθυνση της προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας.  

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε, εξάλλου, τους ομολόγους του που βρίσκονται στη Γενεύη, σχετικά με την πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη δημιουργία Κέντρου Συνεργασίας Μέσης Ανατολής.

Το Κέντρο αυτό, εξήγησε, αποσκοπεί στην παραγωγή και διάδοση γνώσεων, ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στην ενθάρρυνση και προώθηση δράσεων και συνεργειών στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, ενέργειας και περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και πολιτισμού.    

Στη Συνάντηση, ο κ. Συλλούρης εκπροσωπεί τη γεωπολιτική ομάδα των κοινοβουλίων των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης («12+») της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, μαζί με την Πρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας και εκπροσώπους των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Αυστρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Home