Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Τι μισθό θα παίρνουν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές

Offsite Team -
27.05.2019 - 11:36

Τι μισθό θα παίρνουν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές

Thumbnail
Αναλυτικά όλα τα προνόμια

Πραγματοποιήθηκαν χθες οι Ευρωεκλογές στην Κύπρο με την χώρα μας να εκλέγει 6 Ευρωβουλευτές. 

Τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξασφάλισαν από δυο έδρες και ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ εξασφάλισαν από μία έδρα.

Συγκεκριμένα ανακηρύχθηκαν οι Ευρωβουλευτές Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, Γιώργος Γεωργίου, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ (Niyazi Kizilyürek), Κώστας Μαυρίδης και Δημήτρης Παπαδάκης.

Με αφορμή της χθεσινές εκλογές η Offsite παρουσιάζει τους μισθούς και τα ωφελήματα των ευρωβουλευτών.

Προ φόρων, ο μηνιαίος μισθός των Κυπρίων Ευρωβουλευτών θα αντιστοιχεί στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι, βάσει του ενιαίου καθεστώτος, κάθε βουλευτής του ΕΚ θα λαμβάνει σε 8.757,70 ευρώ, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2018.. Ο μισθός καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και υπόκειται σε φόρο προς την ΕΕ και ασφαλιστικές εισφορές. Μετά τις αποκοπές ο "καθαρός" μισθός ανέρχεται σε 6.824,85 ευρώ, εκτός και αν τα κράτη-μέλη επιβάλλουν εθνικούς φόρους, όπως έχουν το δικαίωμα να πράξουν. 

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες εξαιρέσεις: Οι βουλευτές του ΕΚ με θητεία πριν από τις εκλογές του 2009 είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα διατηρήσουν το προηγούμενο εθνικό σύστημα μισθών, μεταβατικών αποζημιώσεων και συντάξεων ή το σημερινό. 

Οι συντάξεις

Βάσει του καθεστώτος, οι πρώην βουλευτές δικαιούνται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ισούται με το 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της εντολής, αλλά δεν υπερβαίνει το 70% συνολικά. Το κόστος των εν λόγω συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το επικουρικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θεσπίστηκε το 1989, έκλεισε για εγγραφές νέων μελών τον Ιούλιο του 2009 και βρίσκεται στο στάδιο της κατάργησης.

Αποζημίωση γενικών εξόδων

Αυτή η αποζημίωση αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων στο κράτος μέλος εκλογής, όπως τα έξοδα διοίκησης του γραφείου του βουλευτή, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού. Η απoζημίωση μειώvεται κατά τo ήμισυ για τoυς βoυλευτές πoυ απoυσιάζoυv αδικαιoλόγητα στις μισές τoυλάχιστov ημέρες τωv συvόδωv. (από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο).

Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ανέρχεται στα 4,513 ευρώ μηνιαίως για το 2019.

Έξοδα ταξιδίου

Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως οι σύνοδοι της Ολομέλειας και οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων που αγοράζουν οι βουλευτές για να παραστούν στις εν λόγω συνεδριάσεις επιστρέφεται σε αυτούς κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών έως την τιμή αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριμένης θέσης «Δ» ή παρόμοιας, την τιμή σιδηροδρομικού εισιτηρίου πρώτης θέσης ή σε κατ’ αποκοπή ποσό 0,53 ευρώ ανά χιλιόμετρο (με ανώτατο όριο τα 1000 χιλιόμετρα) για τα ταξίδια με αυτοκίνητο, επιπλέον των κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων που υπολογίζονται σε συνάρτηση με την απόσταση και τη διάρκεια της αποστολής και προορίζονται να καλύπτουν τα υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με το ταξίδι (για παράδειγμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, υπέρβαρο αποσκευών ή έξοδα κράτησης).

Λοιπά έξοδα ταξιδιών

Οι βουλευτές οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ταξιδεύουν συχνά εκτός ή εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις (για παράδειγμα, για να παραστούν σε διάσκεψη ή για να πραγματοποιήσουν επίσκεψη εργασίας).

Εν προκειμένω, για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους οι βουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και των συναφών εξόδων έως το ποσό των €4,454 ετησίως. Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

Ημερήσια αποζημίωση

Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ' αποκοπή αποζημίωση €320 ανά ημέρα για να καλύψει το σύνολο των άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι βουλευτές κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν την παρουσία τους υπογράφοντας έναν από τους επίσημους καταλόγους που έχουν ανοιχτεί για το σκοπό αυτό.

Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες. Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 160 ευρώ (πάντα υπό την προϋπόθεση της υπογραφής καταλόγου παρουσιών), ενώ τα έξοδα στέγασης επιστρέφονται χωριστά.

Βοηθοί συνεργάτες

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους βοηθούς τους εντός των ορίων ενός συνολικού κονδυλίου που καθορίζεται από το Κοινοβούλιο και υπό τους όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο πέντε των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών.

Το 2019, το διαθέσιμο ανώτατο μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε €24,943 ανά βουλευτή. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στους βουλευτές αλλά χορηγείται ως μισθός στους βοηθούς που πληρούν τους σχετικούς όρους και διαθέτουν έγκυρη σύμβαση καθώς και στους οργανισμούς που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τους φόρους επί των μισθών.

Home