Τι ζήτησε η Επίτροπος Κυριακίδου από τους 27 Υπουργούς Υγείας

Τι ζήτησε η Επίτροπος Κυριακίδου από τους 27 Υπουργούς Υγείας

Συνέρχονται σήμερα με τηλεδιάσκεψη

Την επίσπευση των μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης του τομέα της Υγείας, ζήτησε η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου από τους 27 Υπουργούς Υγείας που συνέρχονται σήμερα με τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα,  απευθυνόμενη στους Υπουργούς Υγείας, η αρμόδια Επίτροπος τόνισε ότι "η πανδημία COVID-19 έχει δοκιμάσει τα συστήματα υγείας και τις κοινωνίες μας στον πυρήνα τους, επισημαίνοντας τις υπάρχουσες αδυναμίες στην ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε μια κρίση δημόσιας υγείας μεγάλης κλίμακας, έχει αποδείξει πολύ ξεκάθαρα ότι η  χρειάζεται περισσότερη ικανότητα για να υποστηρίζει τα κράτη μέλη, ότι πρέπει να έχουμε ένα ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που να μας επιτρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα και από την πλευρά μας ενεργοποιεί την εφαρμογή μέτρων ετοιμότητας και αντίδρασης".

"Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ενισχύουμε το ECDC και τον EMA - χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προετοιμασία και τη διαχείριση των απειλών για την υγεία", τόνισε.

"Χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη εντολή για συντονισμό. Αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται νέα νομοθεσία ή αναθεώρηση της τρέχουσας απόφασης σχετικά με τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός συστήματος ετοιμότητας για την υγεία στην ΕΕ", επεσήμανε η Επίτροπος στους Υπουργούς.

"Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις βασικές ικανότητες ετοιμότητας και αντίδρασης κάθε τρία χρόνια, και χωρίς να καθορίζουν μετρήσιμα πρότυπα και στόχους. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια ετοιμότητας και τις πραγματικές ικανότητες στα κράτη μέλη είναι περιορισμένες. Είναι σημαντικό να έχουμε μια καλύτερη επισκόπηση των δυνατοτήτων συλλογικής απόκρισης", σημείωσε.

"Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να καλωσορίσω την ιδέα για σχέδιο κρίσης και ετοιμότητας για πανδημία που θα αναλάβουν από κοινού το ECDC και τα κράτη μέλη και θα καλύπτουν όλα τα σχετικά μέτρα αντιμετώπισης", δήλωσε η Επίτροπος.

"Παράλληλα, το ECDC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εκτιμήσεις κινδύνου της κατάστασης και σε τρίτες χώρες", ανέφερε.

"Ωστόσο, πολλές από αυτές τις βελτιώσεις απαιτούν ένα ισχυρότερο, ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης σε επίπεδο ΕΕ για τον εντοπισμό πρώιμων σημάτων, αυξάνοντας τη συλλογική ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της για ακριβή εκτίμηση κινδύνου και ταχεία αντίδραση. Μαζί με το ECDC, πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, της μεγάλης ανάλυσης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης", επεσήμανε η Επίτροπος.

Καταγράφοντας δε τις σημαντικές αδυναμίες στις δυνατότητές για αποθήκευση σχετικού υλικού, δήλωσε ότι στο μέλλον, θα πρέπει να εξετάσουμε "τη σκοπιμότητα της μεγάλης κλίμακας κεντρικής προμήθειας βασικών προϊόντων δημόσιας υγείας".

"Η κρίση έδειξε επίσης ότι πρέπει να δημιουργήσουμε δομές για την ταχεία ανάπτυξη φαρμάκων. Πρέπει να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την έγκαιρη πρόσβαση σε βασικά φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Μέχρι στιγμής, έχουμε βασιστεί εν μέρει σε ad-hoc δομές. Αυτά έχουν τα όριά τους και θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις διαδικασίες μας και να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων του ECDC και του EMA - και πώς αλληλεπιδρούν", τόνισε.

"Βρισκόμαστε ακόμα σε ένα δύσκολο ταξίδι στο οποίο μαθαίνουμε ακόμα. Βρισκόμαστε ακόμα στη μέση της διαχείρισης της μεγαλύτερης κρίσης για την υγεία στη σύγχρονη εποχή, αλλά δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματα και τις δομές μας τώρα - στρατηγικά και αποφασιστικά. Και πρέπει να το κάνουμε μαζί", κατέληξε η Επίτροπος.

ΚΥΠΕ

Home