12 εκ. ευρώ στους δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου

12 εκ. ευρώ στους δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου

Για αναζωογόνηση της πράσινης γραμμής

Χορηγίες 12 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου τετραετούς Σχεδίου  Αναζωογόνησης των περιοχών της πράσινης γραμμής για έργα υποδομής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στους ίδιους Δήμους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής παρουσιάζοντας το νέο τετραετές σχέδιο.  

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών χορηγίες €11.000.000  ευρώ για έργα υποδομής επιμερίζονται σε €9.000.000  ευρώ στον Δήμο Λευκωσίας και €2.000.000στον Δήμο Αγίου Δομετίου.

Για το σχέδιο χορηγιών σε ιδιώτες προς ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το συνολικό ύψος χορηγίας  των 945.000 ευρώ επιμερίζεται σε 700.000 ευρώ  στον Δήμο Λευκωσίας και 245.000 ευρώ στον Δήμο Αγίου Δομετίου. Ο κ. Νουρής τόνισε ότι ο βασικός στόχος αυτού του Σχεδίου είναι επίσης η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές του Προγράμματος Αναζωογόνησης της Πράσινης Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου.

 

Κατά την παρουσίαση του νέου σχεδίου, ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε την ξεκάθαρη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι κανένα ώριμο και προγραμματισμένο έργο δεν αναστέλλεται, το Υπουργείο εσωτερικών συνεχίζει  με το νέο Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης / Αναβίωσης Πράσινης Γραμμής των δύο Δήμων για την περίοδο 2017 – 2020 και με στόχο να συνεχίσει η δυναμική πορεία που επιτεύχθηκε με την εφαρμογή του προηγούμενου Προγράμματος.  

Συνεχίζοντας ο κ. Νουρής ανέφερε ότι με το νέο σχέδιο, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της πολιτιστικής υποδομής, της παροχής δημόσιων και κοινωφελών υπηρεσιών και για συνέχιση της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της πρωτοβουλίας που ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσει.  

 Πρόσθεσε ότι στα 11. 000,000 εκ. ευρώ που θα παραχωρηθούν στους δύο δήμους  θα πρέπει να προστεθούν άλλες 50,000 ευρώ για αγορά υπηρεσιών Μελετητή / Αρχιτέκτονα που θα ελέγχει τις εργασίες και ποσό 5.000 ευρώ για τη δημοσιοποίηση και προβολή του Προγράμματος.  

 Συνεχίζοντας διευκρίνισε ότι τα έργα που επιχορηγούνται στον Δήμο Λευκωσίας είναι η Αγορά του Ακινήτου «ΣΤΟΑ», η Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, η Αποκατάσταση κτηρίου πρώην «ΕΚΑΤΕ», η Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημοτικών Λουτρών, η Βελτίωση Οδού Ρηγαίνης, η Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου D’Avila, η Συντήρηση Λαϊκής Γειτονιάς, η Συντήρηση Χονδρικής Αγοράς και η Αγορά ακινήτου Κέντρου Εικαστικών Τεχνών (CVAR).  

Πρόσθεσε ότι για τον Δήμο Αγίου Δομετίου επιχορηγούνται 3 έργα, συνολικής κρατικής χορηγίας €2.000.000 και αφορούν στην ανακαίνιση / επιδιόρθωση κατοικιών Δημάδη και μετατροπή τους σε πολιτιστικό / εκθεσιακό κέντρο, την ανέγερση υπαίθριου αμφιθεάτρου και την κατασκευή οδικού δικτύου περιμετρικά των αγροτεμαχίων στα οποία θα ανεγερθεί το υπαίθριο αμφιθέατρο.  

Σημείωσε ότι αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω κορωνοϊού ορίστηκε ως η κατά μέγιστο ημερομηνία έναρξης των προαναφερθέντων έργων η 30η Ιουνίου 2021.  

Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο Κυβερνητικής χορηγίας σε επιχειρήσεις διευκρίνισε ότι αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών ή γης, στις περιοχές του Σχεδίου και δικαιούχοι του σχεδίου είναι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του.  

 Πρόσθεσε ότι στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια, με σκοπό είτε τη δημιουργία νέας επιχείρησης, είτε τη μετακίνηση υφιστάμενης επιχείρησης και ανέφερε πως επιχορηγούνται και  επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ηλεκτρικές, υδραυλικές, και μηχανολογικές εγκαταστάσεις και η αμοιβή των μελετητών του έργου.  

Σημείωσε ότι εξαιρούνται οι δαπάνες ανέγερσης ή επιδιόρθωσης οικιστικών υποδομών.  

Εξήγησε περαιτέρω ότι στον Δήμο Λευκωσίας η χορηγία καλύπτει το 75% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση ενώ για τον Δήμο Αγίου Δομετίου, η χορηγία αφορά το 50% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €50.000 ανά επιχείρηση.  

 Διευκρίνισε επίσης ότι η χορηγία θα παρέχεται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μια με την ολοκλήρωση και ότι δεν θεωρείται επιλέξιμο οποιοδήποτε έργο με αποδεκτό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης μικρότερο των €30.000 και ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η επιχείρηση τερματίσει την λειτουργία της πριν περάσουν πέντε τουλάχιστον χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα υποχρεούται σε επιστροφή της ενίσχυσης που έλαβε, έντοκα.  

 Αναφέροντας επίσης ότι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Ελέγχων Λειτουργός του Κονδυλίου είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, είπε πως την ευθύνη υλοποίησης του Σχεδίου έχει ο Έπαρχος Λευκωσίας, ο οποίος προεδρεύει της Υπηρεσιακής Επιτροπής του Προγράμματος.  

 Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω πανδημίας οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στους δύο Δήμους είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2020 και οι εργασίες θα μπορούν να αρχίσουν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας οικοδομής εκεί και όπου απαιτείται και αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών, συνέχισε.  

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που θα συγκεντρώνουν στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων του Σχεδίου, από Υπηρεσιακή Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Έπαρχο Λευκωσίας ή εκπρόσωπό του, Πρόεδρο της Υπηρεσιακής Επιτροπής, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (πρώην Γραφείο Προγραμματισμού), εκπρόσωπο του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Εκπρόσωπο του οικείου Δήμου.  

Στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης ή αμφισβήτησης εκ μέρους των αιτητών του ποσού της χορηγίας οι αιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης η οποία και θα εξετάζεται από Τριμελή Επιτροπή ενώ σε περίπτωση κατά την οποία οι εγκεκριμένες εργασίες δεν ολοκληρωθούν σε ποσοστό τουλάχιστο κατά 80 % μέσα στο χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών τότε το έργο τίθεται εκτός σχεδίου και ο αιτητής υποχρεούται να επιστρέψει τη χορηγία που του έχει καταβληθεί, εντόκως.

ΚΥΠΕ

Home