12 Φεβ.: Διεθνής Μέρα κατά της Στρατιωτικής Εκμετάλλευσης Παιδιών

12 Φεβ.: Διεθνής Μέρα κατά της Στρατιωτικής Εκμετάλλευσης Παιδιών

Την καθιέρωσε ο οργανισμός «Hope For Children”.

Ο οργανισμός «Hope For Children” CRC Policy Center, εφιστά την προσοχή στην 12η Φεβρουαρίου ή οποία καθιερώθηκε ως η Διεθνής μέρα κατά της Στρατιωτικής Εκμετάλλευσης Παιδιών ή Ημέρα της Ερυθράς Χειρός.  

Όπως σημειώνει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού απαγορεύει την στρατολόγηση παιδιών κάτω των 15 ετών, ενώ το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατηγοριοποιεί τη στρατολόγηση σαν έγκλημα πολέμου.

«Η στρατιωτική εκμετάλλευση των παιδιών προσλαμβάνει διάφορες μορφές. Τα παιδιά μπορούν να λάβουν άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες ως παιδιά στρατιώτες. Μπορούν επίσης, να χρησιμοποιηθούν σε ρόλους υποστηρικτικούς ως αχθοφόροι, κατάσκοποι ή παρατηρητές ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικό όφελος είτε ως ανθρώπινες ασπίδες ή/και ως προπαγάνδα, ενώ είναι συχνή η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευσή τους», αναφέρεται.  

Προστίθεται ότι η πρακτική της χρησιμοποίησης παιδιών στρατιωτών συνεχίζει να είναι εκτεταμένη ακόμα και σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου, ενώ επηρεάζει τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια.

Σημειώνεται επίσης ότι τα «Σπίτια της Ελπίδας», οι παιδικές στέγες που λειτουργεί το «Hope For Children” CRC Policy Center σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,  φιλοξενούν και παρέχουν υπηρεσίες στήριξης και αποκατάστασης σε παιδιά που έτυχαν στρατιωτικής εκμετάλλευσης ή δραπέτευσαν με σκοπό την αποφυγή της αναγκαστικής στρατολόγησης τους από κρατικές και παρακρατικές οργανώσεις.

«Επί τη ευκαιρία της σημερινής ημέρας, ανανεώνουμε τη δέσμευση του Οργανισμού μας να συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την προστασία τους από κάθε μορφής κακοποίησης και εκμετάλλευσης», αναφέρεται.  

Home