Αφού δεν έκαναν πίσω τα Σωματεία, κάνει Βουλή και Κυβέρνηση

Αφού δεν έκαναν πίσω τα Σωματεία, κάνει Βουλή και Κυβέρνηση

Γιατί ανησυχείς αν δεν εφάρμοσες την Νομοθεσία; Η Βουλή θα ψηφίσει παράταση… αν είσαι Σωματείο!

Από παράταση σε παράταση πάει η Νομοθεσία για τις αλλαγές στα Καταστατικά των Σωματείων, αφού σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να ψηφίσει άλλη μια αναβολή εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας. 

Αν και η Νομοθεσία ψηφίστηκε από το 2017 και έδιδε προθεσμία στα Σωματεία, Λέσχες και Ιδρύματα να προχωρήσουν σε αλλαγή στα Καταστατικά τους έως τον Ιούλιο του 2018, στις 29 Ιουνίου 2018 η Ολομέλεια ψήφισε παράταση συμμόρφωσης έως τις 30 Ιουνίου του 2019 (αντί στις 14 Ιουλίου 2018 όπως ίσχυε αρχικά). Ωστόσο, επειδή η πλειοψηφία των Σωματείων δεν συμμορφώθηκε με την Νομοθεσία, η Ολομέλεια θα κληθεί σήμερα (Παρασκευή 14/6) κατά πόσο θα εγκρίνει Πρόταση Νόμου, του Βουλευτή του ΔΗΣΥ Αντρέα Κυπριανού, κατά πόσο θα δώσει παράταση ή όχι. Η παράταση που προνοείται είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 αντί την 30ή Ιουνίου 2019, που ισχύει σήμερα.

Δεν αναμένονται εκπλήξεις, δηλαδή καταψήφιση της Πρότασης Νόμου, αφού υπέρ της Πρότασης τάχθηκαν ήδη υπέρ οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. 

Όμως τι προνοεί η σχετική Νομοθεσία του 2017 και μέχρι σήμερα τα Σωματεία δεν συμμορφώνονται; 

Αρχικά ας σημειωθεί ότι καταργούνται οι Λέσχες. Οι Νομικές προσωπικότητες που μπορούν να υπάρχουν πλέον είναι α) το Ίδρυμα, το οποίο θα πρέπει να έχει σύνολο περιουσίας που προορίζεται για την εξυπηρέτηση ορισμένου μη κερδοσκοπικού σκοπού και για τη σύστασή του η περιουσία του δεν δύναται να είναι αξίας μικρότερης των €1.000, β) το Σωματείο, η οποία σημαίνει οργανωμένη ένωση αποτελούμενη από τουλάχιστον 20 πρόσωπα με σκοπό την επίτευξη μη κερδοσκοπικού σκοπού και δεν περιλαμβάνει πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις και γ) η Ομοσπονδία ή ένωση, η οποία σημαίνει συνεργασία τουλάχιστον 3 σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, με κοινούς σκοπούς.

Η Νομοθεσία του 2017 προνοούσε πως το καταστατικό πλέον πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία/πληροφορίες που απαιτούνται με βάση το Άρθρο 8 του Νόμου Ν104 (1) /2017. 

Στην περίπτωση μάλιστα που δεν υποβαλλόταν εντός της καθορισμένης προθεσμίας το νέο καταστατικό οι λέσχες, σωματεία και ιδρύματα θα παύσουν να θεωρούνται εγγεγραμμένες.

Το Καταστατικό των Σωματείων θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την τήρηση βιβλίων, τους όρους εισδοχής, αποχώρησης και αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τους όρους τροποποίησης του καταστατικού, τους οικονομικούς πόρους, τον τρόπο ελέγχου των λογαριασμών.

Για παράδειγμα, ο Νομοθεσία προνοεί πως τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων σωματείων  έχουν πλέον την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία θα καταχωρούνται όλες οι πράξεις συναλλαγών. 

Ακόμη, με το τέλος κάθε οικονομικού έτους θα αναμένεται να είναι καταρτισμένοι οι ακόλουθοι λογαριασμοί: (α) του ακαθάριστου εισοδήματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, (β) του πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του σωματείου/ιδρύματος κατά τη διάρκεια αυτού, (γ) όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Ακόμη η Νομοθεσία επιβάλλει όπως οι λογαριασμοί των σωματείων θα πρέπει να ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με ιδία έξοδα, με απαλλαγή από ετοιμασία λογαριασμών αν τα ετήσια έσοδα δεν υπερβαίνουν τις 40,000 ευρώ. 

Home