Αγροπυροσβέστες: Πέφτουν κλίμακα αν αποτύχουν σε αθλ. δοκιμασία

Αγροπυροσβέστες: Πέφτουν κλίμακα αν αποτύχουν σε αθλ. δοκιμασία

Έξω φρενών οι Αγροπυροσβέστες για απόφαση του Υπουργικού – Τι λέει στην Offsite ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Ισότητα

Αναβρασμός επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις τάξεις των Αγροπυροσβεστών με αφορμή την απόφαση του Υπουργικού, ημερομηνίας 18/12/2019, και η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως θα εφαρμόζεται ετήσια αθλητική ή άλλη μορφή αξιολόγησης στους Αγροπυροσβέστες, με όσους αποτυγχάνουν σε αυτή να πέφτουν σε κλίμακα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού, «λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος του Αγροπυροσβέστη, συνεχίσει να εφαρμόζεται ετήσια αθλητική δοκιμασία ή και άλλης μορφής αξιολόγηση, όπως κατά καιρούς συμφωνείται και με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η φυσική τους κατάσταση η οποία θα τους επιτρέπει να επιλαμβάνονται των καθηκόντων της θέσης τους. Σε περίπτωση αποτυχίας τους στην αθλητική δοκιμασία, να καταλαμβάνουν τακτική ωρομίσθια θέση Εργάτη (Κλ. Ε4), στο Ταμείο Θήρας, για εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης».

«Αξιολόγηση για την υπηρεσιακή εικόνα και όχι για τον μισθό»

Από τη πρώτη ημέρα δημοσιοποίησης των αποφάσεων του Υπουργικού υπήρξαν αντιδράσεις, τόσο από τους ίδιους τους Αγροπυροσβέστες, όσο και από Συντεχνίες.

Ο Πρόδρομος Χριστοφή, Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητας, σχολιάζοντας στην Offsite τις αποφάσεις του Υπουργικού ανέφερε πως «ναι μεν επιλύει το ζήτημα της συνέχισης της απασχόλησης των αγροπυροσβεστών (οι οποίοι κάθε χρόνο απολύονταν και επαναπροσλαμβάνονταν), ωστόσο η εν λόγω απόφαση εμπεριέχει δυο προβλήματα».

Όπως τονίζει ο κ. Χριστοφή η διεξαγωγή αθλητικής δοκιμασίας κάθε χρόνο που αποφάσισε το Υπουργικό για τους Αγροπυροσβέστες δεν ισχύει για καμιά άλλη κατηγορία εργαζομένων του κράτους, προσθέτοντας παράλληλα πως η αυτόματη υποβάθμιση στη μισθοδοτική κλίμακα του αγροπυροσβέσττη από Ε6 σε Ε4, που δεν θα επιτύχει στην αθλητική δοκιμασία αντίκειται στην περί Προστασίας των Μισθών Νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα, τονίζει πως σαν Συντεχνία δεν αποδέχονται την μείωση της μισθοδοτικής κλίμακας, σημειώνοντας πως η αξιολόγηση των Αγροπυροσβεστών να γίνεται για την υπηρεσιακή εικόνα τους, και όχι για να μην μειωθεί η μισθοδοτική κλίμακα τους.

Τι άλλα είχε αποφασίσει το Υπουργικό στην τότε συνεδρία του για τους Αγροπυροσβέστες

Το Υπουργικό Συμβούλιο πέραν του πιο πάνω που εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα, είχε αποφασίσει παράλληλα τη διόρθωση του καθεστώτος απασχόλησης των εποχικών Αγροπυροσβεστών του Υπουργείου Εσωτερικών και εξομοίωση των ωφελημάτων τους με το τακτικό Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.

Συγκεκριμένα είχε εγκρίνει,

α) την αύξηση της απασχόλησης των 138 απασχολούμενων ωρομίσθιων Αγροπυροσβεστών του Υπουργείου Εσωτερικών από 11 σε 12 μήνες και τη σταδιακή ένταξη τους στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό του Ταμείου Θήρας, στο πλαίσιο της μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Επαρχιακές Διοικήσεις προς το Ταμείο Θήρας. Όσοι είναι ήδη αορίστου χρόνου θα ενταχθούν αναδρομικά στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό του Ταμείου Θήρας από την 1.1.2020, ενώ οι υπόλοιποι όταν συμπληρώνουν 30 μήνες συνολικής, εκτός εάν, στο μεταξύ έχουν συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης.

β) την ένταξη των Αγροπυροσβεστών, από την ημερομηνία που θα καταστούν τακτικοί, στο Ταμείο Προνοίας του ΩΚΠ, με την προϋπόθεση, όμως ότι οποιοδήποτε κόστος αφορά τον εργοδότη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας.

γ) τη μεταφορά των πιστώσεων που προβλέπονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020 που αφορούν την Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία, από τη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών και των Επαρχιακών Διοικήσεων στο κονδύλι που αφορά τη χορηγία προς το Ταμείο Θήρας - στα πλαίσια κατάθεσης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού - ρύθμιση η οποία θα ισχύει και για τους επόμενους προϋπολογισμούς. Το Ταμείο Θήρας, θα δημιουργήσει στον Προϋπολογισμό του 138 νέες θέσεις ωρομίσθιων Αγροπυροσβεστών Κλ. Ε6 για τοποθέτηση των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) ατόμων με όλα τα ωφελήματα και υποχρεώσεις του τακτικού ωρομίσθιου προσωπικού.

δ) ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος του Αγροπυροσβέστη, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ετήσια αθλητική δοκιμασία ή και άλλης μορφής αξιολόγηση, όπως κατά καιρούς συμφωνείται και με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η φυσική τους κατάσταση η οποία θα τους επιτρέπει να επιλαμβάνονται των καθηκόντων της θέσης τους. Σε περίπτωση αποτυχίας τους στην αθλητική δοκιμασία, θα καταλαμβάνουν τακτική ωρομίσθια θέση Εργάτη Κλ. Ε4, στο Ταμείο Θήρας για εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

ε) να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών αφενός να εξεύρει και διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις ύψους €371 .ΟΟΟ, περίπου, για κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης που αναμένεται να προκύψει για το έτος 2020 και εντεύθεν, σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορούν να εξευρεθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από ισόποση εξοικονόμηση άλλων κονδυλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και αφετέρου να προβεί στην κατάθεση Συμπληρωματικού Προυπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υλοποίηση των όσων αναφέρονται πιο πάνω.

Home