Αναβρασμός στο ΓεΣΥ - 20 χιλιάδες άλλαξαν προσωπικό γιατρό

Αναβρασμός στο ΓεΣΥ - 20 χιλιάδες άλλαξαν προσωπικό γιατρό

Οι λόγοι που υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στις αλλαγές γιατρών

Αναβρασμός παρατηρείται λίγο μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων μηνών του ΓεΣΥ, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων που άλλαξαν προσωπικό γιατρό ή παιδίατρο ανέρχεται στις 20 χιλιάδες μέσα σε μόλις μια εβδομάδα. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πηγές από τον ΟΑΥ, 20 000 άτομα προχώρησαν σε αλλαγή του προσωπικού γιατρού ή παιδιάτρου τους, μετά την 1η Οκτωβρίου όπου και τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα αλλαγής με τους ασθενείς να έχουν πλέον τη δυνατότητα -  εφόσον συμπλήρωσαν τους τρεις μήνες στο σύστημα - να κάνουν αλλαγή στον γιατρό τους. 

Ωστόσο, παρά το ότι ο αριθμός αυτός δεν περιγράφει πλήρως τις αλλαγές σε γιατρούς, καθώς περιλαμβάνει και τους νέους ασθενείς που εγγράφηκαν στο σύστημα, σημειώνεται ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στις αλλαγές, αφού η ροή στην εγγραφή νέων δικαιούχων δεν είναι πολύ μεγάλη. 

Όσον αφορά τους λόγους που οι ασθενείς προχωρούν σε αλλαγές των γιατρών τους, αφορούν την μη ικανοποίηση τους από ορισμένους γιατρούς, αλλά και την εισαγωγή νέων γιατρών από την 1η Ιουνίου που ξεκίνησε το Γενικό Σχέδιο Υγείας και μετά. 

Σημειώνεται ότι η μεγάλη κινητικότητα στις αλλαγές των προσωπικών γιατρών ή παιδιάτρων, ικανοποιεί τον ΟΑΥ, αφού όπως αναφέρουν πηγές από τον Οργανισμό ο σκοπός ήταν να ομαλοποιηθούν οι λίστες με μείωση των ασθενών σε ορισμένους γιατρούς που είχαν υπερβολικό αριθμό, αλλά και να ικανοποιηθούν οι ασθενείς που ίσως είχαν προβλήματα.  

Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό περιθώριο που έπρεπε να περάσει για να μπορέσει ο ασθενής να αλλάξει γιατρό ήταν οι έξι μήνες, παρόλα αυτά ο ΟΑΥ κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου για σκοπούς ομαλοποίησης του Συστήματος επέτρεψε τις αλλαγές μετά από τρεις μήνες από την ημερομηνία εγγραφής του ασθενή στον κατάλογο του υφιστάμενου προσωπικού τους ιατρού.

Έτσι γίνεται η αλλαγή προσωπικού γιατρού ή παιδιάτρου

Οι δικαιούχοι μπορούν να αλλάξουν γιατρό εισερχόμενοι στη διαδικτυακή πύλη του ΓεΣΥ με τους κωδικούς τους, είτε να ζητήσουν από τον γιατρό τον οποίο επέλεξαν να τροποποιήσει ηλεκτρονικά την επιλογή τους.

Home