Ανακοινώθηκαν μεταθέσεις & τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν μεταθέσεις & τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

1. Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

2. Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)

Home