Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις Μέσης Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις Μέσης Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για μεταθέσεις και διορισμούς

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

α) Ανάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διοριστέων Κομμωτικής 2020

β) Μεταθέσεις και Τοποθέτηση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

γ) Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δείτε τις ανακοινώσεις πιο κάτω ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας:

 

Home