Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Αναρτήθηκε ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων

Offsite Team -
12.02.2019 - 12:58

Αναρτήθηκε ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων

Thumbnail
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

O Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams), όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις, σύμφωνα με το Πρόγραμμα το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων και επισυνάπτεται στον Οδηγό, ξεκινούν με το μάθημα των Νέων Ελληνικών στις 20 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 13 Ιουνίου 2019.

 

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις αρχίζει στις 5 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 14 Μαρτίου 2019.

 

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν τις προσεχείς μέρες.  

Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 και των τροποποιήσεων αυτού, είναι μια ετήσια έκδοση της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η ενημέρωση των υποψηφίων πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις.  

Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι, τόσο η χορήγηση Απολυτηρίου σε τελειόφοιτους μαθητές, όσο και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Πρόσβασης και του Γενικού Βαθμού Κατάταξης, βάσει των οποίων γίνεται η κατανομή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Ανώτερα  και  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας. 

 

Η  κατανομή  των  θέσεων  για  τα  ΑΑΕΙ  της  Κύπρου,  τις  Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας διεκπεραιώνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων, με βάση τις πρόνοιες του περί Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμου, 22(Ι) 2006.  

Η κατανομή των θέσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης  και  Ανώτατες  Εκκλησιαστικές  Ακαδημίες,  για  τους  αποφοίτους  Κυπριακών  Σχολείων Μέσης  Εκπαίδευσης,  οι  οποίοι  σύμφωνα  με  την  Ελληνική  Νομοθεσία εμπίπτουν  στην  κατηγορία Αλλοδαπών  -  Αλλογενών  (Αποφοίτων  Λυκείων  ή  αντίστοιχων  σχολείων  Κρατών-Μελών  της  Ε.Ε.), γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, με βάση τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων. 

 

Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 αποτελείται από τρεις τόμους:  Ο Α ́ Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη διαδικασία κατανομής  των  θέσεων,  το  πρόγραμμα  των  εξετάσεων,  την  ομαδοποίηση των Σχολών και τα εξεταζόμενα  μαθήματα  κατά  Πλαίσιο  Πρόσβασης,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προϋποθέσεων πρόσβασης. Περιλαμβάνει, επίσης, γενικές πληροφορίες για τα ΑΑΕΙ  της  Κύπρου  και  για  τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.  

Ο  Β ́  Τόμος  περιλαμβάνει  την  εξεταστέα  ύλη  (η  οποία  συνάδει  με  τις  θεματικές  περιοχές/ενότητες σύμφωνα με τους ΔΕΕ - Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας) και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων  2018  ή  δειγματικά  εξεταστικά  δοκίμια  που  αφορούν  τα  εξεταζόμενα  μαθήματα  των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών.

Το Α ́ Μέρος του Τόμου περιλαμβάνει τα μαθήματα πρόσβασης και απόλυσης ενώ το Β ́ Μέρος τα μαθήματα απόλυσης.  

Ο  Γ ́  Τόμος  περιλαμβάνει  την  εξεταστέα  ύλη  και  δειγματικά  εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης). Στόχος της Υπηρεσίας Εξετάσεων είναι η πλήρης, από κάθε άποψη, διασφάλιση των αδιάβλητων διαδικασιών  διεξαγωγής  των  Παγκύπριων  Εξετάσεων  και  κατανομής  των θέσεων.

Η επιλογή των ικανοτέρων για σπουδές στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξασφαλίζει στον πολίτη το αίσθημα της αξιοκρατίας και της ισοπολιτείας και προάγει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, που οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο και ανέλιξη.  

Οι αιτήσεις των τελειόφοιτων μαθητών Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή,  στα Κέντρα  Συγκέντρωσης  Αιτήσεων  (ΚΣΑ)  που  θα  λειτουργήσουν  σε  κάθε δημόσιο Λύκειο και δημόσια Τεχνική Σχολή της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019.  

Οι αιτήσεις όλων των αποφοίτων καθώς και των τελειοφοίτων Ιδιωτικών  Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών θα υποβληθούν από την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019.  

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις  μόνο για  σκοπούς απόλυσης δηλώνουν  στην  αίτηση  τα  μαθήματα  εξέτασής  τους,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Εάν οι υποψήφιοι διαμένουν στο εξωτερικό, μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Υπηρεσία Εξετάσεων Ταχ. Θυρίδα: 28777 2082, Στρόβολος, Λευκωσία.  

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για το 2019 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης.

Για την Εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00.  Από την  υποχρέωση  καταβολής  τελών  εξαιρούνται  οι  υποψήφιοι που  λαμβάνουν  μέρος  στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης. Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησης τους.

Home